آذرتاج:روابط جمهوري باکو و اسراييل براي تمامي دنيا الگو است

سه شنبه, 25 مهر 1396 ساعت 05:56 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

خبرگزاري دولتي «آذرتاج» جمهوري باکو به نقل از  گزارش روزنامه «نيوز بليز» News Blaze  درباره قاضي يهودي دادگاه عالي جمهوري آذربايجان ، نوشت : « (جمهوري) آذربايجان و اسراييل از جهات مختلفي جوامعي نمونه هستند. تمامي دنيا مي تواند از آنها در زمينه همزيستي و همکاري الگوبرداري کند.»

آذرتاج خبر داد : « نشريه «نيوز بليز» آمريکا مقاله «نوريت گرينگر» را با عنوان « دادگاه عالي (جمهوري) آذربايجان : زن يهودي در کشور مسلمان» منتشر کرد. اين مقاله درباره «تاتيانا گُلدمان» قاضي دادگاه عالي (جمهوري) آذربايجان و جامعه يهودي در حال پيشرفت (جمهوري) آذربايجان سخن مي گويد. »

نوريت گرينگر با اشاره به اينکه «تاتيانا گلدمان» يکي از هفت زن قاضي در دادگاه عالي جمهوري آذربايجان است که در جمع 39 نفره قضات اين دادگاه کار مي کنند و از حقوق برابر با مردان برخودار هستند، نوشته است : « من بطور ويژه اي درخواست مصاحبه با اين خانم قاضي داشتم. زيرا به ندرت مي توان در کشورهاي مسلمان که بخاطر ظلم و ستم به زنان شهرت دارند، چنين موقعيتي را مشاهده کرد. »

مقاله نويس «نيوز بليز» افزوده است :‌« هيچ يهودي در کشورهاي مسلمان زندگي نمي کند. اما، (جمهوري) آذربايجان برغم اکثريت مسلمان اين کشور ، وضعيت کاملا متفاوتي دارد. خانم تاتيانا ( قاضي يهودي دادگاه عالي جمهوري آذربايجان) ريشه اوکراييني دارد که در چند رشته تخصص دارد: وکالت، پزشکي و معماري. پدربزرگ مادري او وکيل بود. او يکي از پنج نفر يهودي بود که در کل امپراطوري روسيه در دانشگاه سن پطرزبورگ پذيرفته شد. اما، او تا زماني که مذهبش را تغيير نداده  و يهوديت را رها نکرده بود، نتوانست شغلي براي خود بيابد. خانواده پدري او با نام «گوسمان» که ريشه اسپانيايي دارد، در اوايل قرن نوزدهم از اوکراين به باکو مهاجرت کرد. خانواده مادري او نيز در قرن نوزدهم از اوکراين به باکو مهاجرت کرد.  زيرا، هر دو خانواده فرزندان زيادي داشتند و از فقدان تساهل رنج مي بردند. در دوره حاکميت استالين ، زندگي در باکو براي همه بخصوص براي يهودي ها مشکل بود. استالين مي خواست در شمال سيبري ، کشوري براي يهوديان بسازد که شرايط زندگي در آنجا غيرقابل تحمل بود. خواهر مادربزرگ «تاتيانا گلدمان» که در منطقه «کلوما» (جمهوري) آذربايجان زندگي مي کرد،  به آن منطقه درنظر گرفته شده براي يهوديان فرستاده شده و براي 17 سال شستشوي مغزي شده بود. وقتي استالين مرد، او با ماموريت ايجاد کمونيسم در (جمهوري) آذربايجان به باکو بازگشت. در دوره کمونيسم، زندگي براي يهودي ها در باکو دشوار بود. در باکو خانواده «گوسمان» مشهور بود. پدر او، معماري است که بسياري از ساختمان ها را در باکو ساخته است. خانم تاتيانا در باکو تحصيل کرد و در رشته حقوق فارغ التحصيل شد. او مي گويد در دوره شوروي ، بسياري از يهوديان حقوق دان شدند. »

مقاله نويس «نيوز بليز» درباره نظام قضايي جمهوري آذربايجان نوشته است : « قانون اساسي اين کشور غيرمعمولي است. دادگاه ها به سه بخش تقسيم شده اند: دادگاه هاي منطقه اي، دادگاه هاي تجديدنظر و دادگاه عالي. نشست دادگاه عالي فصلي است و هر سال، چهار بار تشکيل مي شود و براي عموم باز است. خانم تاتيانا در حوزه حقوق کسب تجربه کرد تا به قضاوت در دادگاه عالي منصوب شد.  او مي گويد در دادگاه عالي (جمهوري) آذربايجان که از 39 قاضي تشکيل شده است، هفت زن با حقوق مساوي فعاليت مي کنند.  در اين دادگاه يک زن در بخش دادگاه جنايي خدمت مي کند و چهار زن نيز در بخش دادگاه مدني فعاليت دارند که يکي از آنها خانم تاتيانا است. دو زن نيز در بخش مديريت اقتصادي خدمت مي کنند.  در بخش مدني هر يک از 17  قاضي اين بخش، تقريبا سالانه بر روي 600 پرونده کار مي کنند. خانم تاتيانا دو دستيار دارد. او با افتخار مي گويد که پرونده هاي جنايي زيادي در دادگاه عالي وجود ندارد. خانم تاتيانا با افتخار «حامسا» يا «خمسه» Hamsa ، نماد خوشبختي در عقايد اسلامي و يهودي يا «پنجه فاطمه و پنجه مريم» که در خاورميانه و شمال آفريقا رواج دارد،  به گردن خود مي آويزد. او با يک غيريهودي از روسيه ازدواج کرده است. او تاکيد مي کند : «سرزمين مادري من (جمهوري) آذربايجان است. من يک يهودي هستم. اما به مذهب عمل نمي کنم. از نظر من، اسراييل سرزمين مادري يهوديان است. اما، قلب و ريشه من در اينجا در باکو است.»  خانم تاتيانا چند بار به اسراييل سفر کرده است. خويشاوندان نزديک او در اسراييل زندگي مي کنند. خاله و عموي او در «آشدود» و ساير خويشاوندانش در «نتانيا» زندگي مي کنند. او اسراييل و ريشه هاي يهودي را دوست دارد و از فجايعي که مردم يهود تجربه کرده اند، ناخشنود است. پسر او وکيلي است که با يک زن مسلمان آذربايجاني ازدواج کرده است و مدير يک شرکت بزرگ ساختماني است. او با لبخند مي گويد : « عروس و نوه من مسلمان هستند.»

مقاله نويس «نيوز بليز» افزوده است : « من با چند وکيل آذربايجاني ديدار کردم.  ميزان اختلاط در ميان جامعه کوچک يهودي اين کشور بالاست. تاتيانا با افتخار مي گويد : « در طول زندگي ام به عنوان يک يهودي، نه من و نه خانواده ام بخاطر يهودي بودن با مشکلي در (جمهوري) آذربايجان مواجه نشده ايم. جامعه آذربايجاني در ميان متساهل ترين جوامع جاي دارد. ما همگي يک ملت و آذربايجاني هستيم و نه چيزي ديگر.»

«نيوز بليز» افزوده است : « در (جمهوري) آذربايجان ، کشوري با اکثريت مسلمان، 500 هزار نفر مسيحي ، 30 هزار نفر يهودي و چند گروه کوچک قومي ديگر زندگي مي کنند. برغم اکثريت مسلمان در اين کشور ، جامعه سکولار است. حکومت بطور خستگي ناپذيري براي حفظ تماميت جامعه و تحکيم هويت ملت بدون توجه به پيشينه مذهبي فعاليت مي کند. ساختار اجتماعي کشور بر  هويت مدني استوار است و تمامي گروه هاي قومي و مذهبي بطور مساوي تحت حمايت قرار دارند. حکومت نيازهاي تمامي گروه هاي کوچک قومي را به منظور اطمينان از رضايت آنها و حفاظت از الگوي همزيستي دولت که جامعه اي سالم را ايجاد مي کند، تحت نظارت دارد.»

  مقاله نويس «نيوز بليز» افزوده است : « من يک زن يهودي هستم . طي سفرم به (جمهوري) آذربايجان، من خودم را در خانه ام احساس کردم. زيرا ، در (جمهوري ) آذربايجان هر شخصي در امنيت به مذهب  خود عمل مي کند که اين شامل يهوديان آذربايجاني نيز مي شود. اين کشور مثال زدني، به دنيا مي گويد که مي توان کاملا متفاوت بود. برغم آنچه ما امروز در دنيا شاهد هستيم، جامعه اي که از گروه هاي قومي و مذهبي مختلف تشکيل شده، مي تواند در همزيستي متوازني زندگي کند. تمامي اين ها در رويکرد و آموزش درست ، ريشه دارد. »

 «نيوز بليز» افزوده است : « در اسراييل نيز همانند (جمهوري) آذربايجان ، مسلمانان و زنان مسلمان، از حقوق و امکانات مساوي برخوردارند. الگوي اجتماعي آذربايجان، قابل پيروي است. آذربايجان با اکثريت مسلمان و اسراييل با اکثريت يهودي ها، داراي روابطي عالي و همه جانبه هستند. اين دو کشور ، برغم تفاوت در بسياري زمينه ها، جوامعي مثال زدني هستند که تمامي دنيا  مي تواند از آنها درس همزيستي و همکاري شجاعانه بياموزد.»

آخرین ویرایش در سه شنبه, 25 مهر 1396 ساعت 06:01
تحریریه آذری ها

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تحلیل راهبردی

سند هفته

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/22ae40b23afa48d7840bf5e67c1d9655.jpg
سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان تاکید کرد بدون حضور نماینده قراباغ کوهستانی در مذاکرات صلح قره باغ میان جمهوری باکو و ارمنستان، رسیدن به صلح امکان پذیر نخواهد
cache/resized/8ba344815638ac8d5d432548c9c94d8a.jpg
    يكي از فعالان باند تجزيه طلب ضدايراني « داك » ( به اصطلاح كنگره آذربايجاني‌هاي دنيا )  و « دامب » ( به اصطلاح اتحاديه ملي آذربايجاني هاي دنيا ) در باكو
cache/resized/df901b2a15838ff071856cb1175397c1.jpg
انتخابات ریاست جمهوری باکو از ساعت 8:00 امروز یازدهم آوریل آغاز شد. به گزارش آذریها، در این انتخابات چند نامزد مستقل و حزبی و همچنین شخص الهام علی اف شرکت کرده
cache/resized/e7a1b679098188f26a82fb8122b9363d.jpg
پایگاه اینترنتی «ریپورت» از اعلام آمادگی  بغداد برای کمک به باکو در بازگرداندن زنان و فرزندان داعشی های جمهوری باکو به این کشور خبر داد. به گزارش پایگاه
cache/resized/a7167f356cc0fdf1febab1878fb7f2b9.jpg
علی حسن اف مشاور ارشد الهام علی اف از اعتراض فعالان سیاسی کشورش نسبت به انتخاب نام "جمهوری آذربایجان" برای منطقه آران و شروان انتقاد کرد.به گزارش آذریها در
cache/resized/0093b9e6ce138cb0d2867847fc9cd24e.jpg
«باکو ساهاکیان» رئیس جمهور قراباغ کوهستانی طی سفر رسمی به ایالات متحده در کنگره این کشور حضور پیدا کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، «باکو ساهاکیان»،
cache/resized/c5ca6026670e0a40c84024a5999e9c33.jpg
به گزارش گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم،«بنیاد‌ حسین‌اف» سفیر جمهوری آذربایجان در تهران در پاسخ به این سوال که نظرش درباره «کالای تولید ایران» چیست؟، به جدی و
cache/resized/1abf5b79728e38e158266121e85e311a.jpg
    خبرگزاري آذرتاج خبر داد «کميته روابط اجتماعي آمريکا - اسراييل» ( AIPAC )، همايشي را  در چارچوب همکاري هاي جمهوري باکو با اسرائیل با عنوان « مرزهاي جديد؛
cache/resized/2d7edd2914a38c033da434059145245c.jpg
دبير آکادمي ملي علوم جمهوري باکو گفت در فرهنگ لغات و دستور خط زبان آذري در جمهوري باکو،  کلمه  املاء ، «آرفوگرافيا» ( به معناي دستور نگارش کلمات )، با املاي
cache/resized/6c074d77a9a7afae605345681c0689fd.jpg
در حالی که رسانه های باکو هفته گذشته روسیه را به دلیل چاپ یک دایره المعارف جغرافیایی به نقض تمامیت ارضی خود متهم کرده بودند این هفته نیز امریکا را به نقض
cache/resized/253e7b5503d2933aa9ad41c20c188d31.jpg
زاهد عروج ، عضو «کميته امور امنيتي و دفاع و مبارزه با مفاسد مالي» مجلس جمهوري  باکو در مقاله اي  عليه رژه نظامي زنان محجبه يمني در محکوميت جنايات رژيم آل سعود
cache/resized/a700710a72457be4a885dcc12feb25c8.jpg
رييس « موسسه تاريخ » آکادمي ملي علوم جمهوري باکو اعلام کرد  تاريخ اين کشور از نو نوشته مي شود. به این ترتیب الهام علی اف دستور داده است که تاریخ جمهوری باکو