ما و الگوی سیاست قومی هندوستان

یکشنبه, 07 ارديبهشت 1393 ساعت 06:39 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

چندی است که با ایجاد معاونتی در حوزۀ اقوام و مذاهب در دفتر ریاست جمهوری و پیش کشیدن بحث های قومی و نیز آموزش زبان های محلی در مدارس تب و تابی در محافل سیاسی و فرهنگی و نیز فعالان قومی واگرا

ابتکار| چندی است که با ایجاد معاونتی در حوزۀ اقوام و مذاهب در دفتر ریاست جمهوری و پیش کشیدن بحث های قومی و نیز آموزش زبان های محلی در مدارس تب و تابی در محافل سیاسی و فرهنگی و نیز فعالان قومی واگرا درگرفته است، در همین روزها یکی از مسئولان مسائل قومی و مذهبی در مصاحبه ای با یکی از روزنامه ها اشاره ای به الگوی هندوستان کرد و آنرا بزرگترین دموکراسی جهان دانست که مایۀ فخر و مباهات شرقیان به غربیان است و تأیید کرد که ما در مورد مسائل قومی خود می بایست به نمونه هندوستان نظر داشته باشیم و از آن تقلید کنیم.
این مباحث نگارنده را به این اندیشه کشاند که آیا آقایان شناخت درستی از وضعیت اجتماعی هندوستان و یا تاریخ آن دارند که اینگونه به الگوبرداری از آن دعوت می‌کنند یا خیر.
در این گفتار کوشش می‌شود به اختصار برخی ویژگی های اجتماعی و تاریخی هندوستان و تفاوت آن با کشور خودمان اشاره نماییم.
1ـ هند جدید پدید آمده و آفریدۀ بریتانیاست، هندوستان هرگز در طول تاریخ خود به این شکل یکپارچه نبوده، در هر گوشه و کناری از آن راجه و مهاراجه ای بساط حکمرانی داشته است حتی در اوج قدرت پادشاهان تیموری جنوب هند از دسترس آنان بیرون بود، اما بریتانیا در راستای منافع استعماری خود کل شبه قاره را متحد کرد و حتی بخش هایی از خاک ایران را نیز به آن افزود. از این لحاظ پس از استقلال هند امکان وجود زبانی مشترک و سراسری حاصل نبود و این نه از سر کینه توزی اقوام گوناگون آن دیار با یکدیگر بلکه بر اساس واقعیتی میدانی پدید آمده بود. درحالی که ایران به عنوان واحد سیاسی یکپارچه و متحد قرنها پیشینه دارد و همواره نیز زبان فارسی به عنوان زبان ملی، دولتی ودیوانی و فرهنگی ملّت ایران شناخته و پذیرفته بوده است.
2ـ هرچند شبه قاره پس از استقلال دچار تجزیه شد، اما عامل این تجزیه نه عوامل قومیتی بلکه دینی بود، درواقع مناطق مسلمان نشین پاکستان شرقی و غربی و نیز سرزمین هایی که دین غالب مردم آن بودایی بود مانند سری لانکا یا بوتان و نپال از هند جدا شدند، اما مردمی که پیرو دین هندو بودند فارغ از هرگونه تفاوت نژادی یا زبانی سخت یکپارچه و متحد باقی ماندند، دین هندو که نهاد اجتماعی و فرهنگی عظیمی است به مثابۀ ساروجی محکم هندیان را بهم پیوند داده است. دین هندو دین ملی هندیان است.آدمی هندو به دنیا می‌آید و کسی نمی تواند به دین هندو بگرود، چه به لحاظ وجود نظام کاستی نمی توان برای این افراد نوکیش جایگاهی در میان کاست های مختلف پیدا کرد، از اینرو هندوها که فقط در هندوستان یافت می‌شوند به هر زبان و گویشی که سخن بگویند از یکدیگر قابل گسست نیستند، سرزمین هند نیز برای هندیان سرزمین مقدس و به مثابۀ مادر (به معنای واقعی کلمه) انگاشته می‌شود، کوه و جنگل و رودخانه های هند نیز نزد هندوها مقدسند، رود گنگ جریان آبی است که بر سر شیوا جاری است و به دروازه های بهشت منتهی می‌شود، فقط در سرزمین مادر هند است که هندو می تواند به موکشا (نجات روح) برسد.
این کیفیت موجب شده است که هند از لحاظ واگرایی منطقه ای در امان باشد، فعالیت های جدایی طلبانه هم محدود به سرزمین های مسلمان جامو و کشمیر است و بس.
پس وجود آیین هندو ضمانت بسنده برای حفظ وحدت و یکپارچگی ملی هند فراهم می‌کند.
3ـ پس از استقلال هند در قانون اساسی مصوب 1947 از 22 زبان نام برده شده است زبان های هندی و انگلیسی در قانون اساسی به عنوان زبان های رسمی شناخته شده‌اند. در هند زبان ها و گویش های متعددی وجود دارند که اغلب آنها متعلق به شاخۀ آریایی هستند، در جنوب هند زبان هایی از منشأ در اویدی مانند تامیلی وجود دارد.
دولت مرکزی هند از زمان استقلال کوشش فراوانی کرده است که زبان هندی را به عنوان تنها زبان ملّی هند تبدیل نماید. و در این راه موفقیت های چشم گیری هم داشته است، امروزه تعداد افرادی که به این زبان سخن می گویند از 6 1درصد سال 1947 به نزدیک 45 درصد رسیده و شمار آنها به 422 میلیون نفر (بنابر سرشماری سال 2001) بالغ گشته است. این زبان امروزه به عنوان زبان دوم در مدارس دیگر نقاط هند آموخته می‌شود، و در محیط های کاری در سراسر هند سخت رواج دارد.
از آن مهم تر زبان رسمی ارتش نیز زبان هندی است چرا که ارتش می بایست نماد وحدت ملّی باشد و لاجرم جز کاربست یک زبان گزیری ندارد. اما در این میان صنعت فیلم سازی هندوستان که از لحاظ کمیت تولید با بیش از دو هزار فیلم در سال مرتبۀ اول جهانی را داراست. به کمک دولتمردان و سیاستگذاران هندی امده است، اغلب این فیلم ها واجد صحنه های رقص و آواز هم هستند که از مشخصه های فیلم های هندی است. از آنجا که پایه زبان این فیلم ها زبان هندی است و باتوجه به شدت علاقه مردم سراسر هندوستان به سینما، صنعت فیلم سازی بالیوود به یکی از بهترین ابزارهای گسترش زبان هندی در میان اقوام دیگر هند که زبان مادری شان غیرهندی است،  مبدل شده است.
هیچ یک از این فیلم ها نیز دوبله نمی شود و تماماً به زبان اصلی (هندی) است.
بدین رو شاهد هستیم که دولت هندوستان با ظرافت و هشیاری فراوان امر گسترش یک زبان واحد ملّی را با موفقیت پیش می برد و در چند سال آینده به یقین مردم مناطق مختلف هندوستان همگی با زبان هندی مأنوس و آشنا خواهند بود.
در همین راستا به گونۀ روزافزون قدرت دولت مرکزی افزایش می یابد، چه هندیان به خوبی واقفند در عرصۀ اقتصادی و سیاسی امروز جهان که رقابت هایی ویرانگر میان ملت های بزرگ در جریان است زمانی برای غفلت و پریشانی نیست. و انسجام داخلی از اهمّ امور است.
4ـ آنگاه که مسئولان محترم و دولتمردان ما هند را به عنوان الگوی مناسب در سیاست های قومی و مذهبی کشورمان معرفی می‌کنند و از آن به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان نام می برند (امری که با وجود نظام کاستی که صدها میلیون نفر خارج از کاست را نجس می داند و هیچ حقوق انسانی برای انها قائل نمی شود سخت محل تردید است، چه پایه هر دموکراسی بر اومانیسم بنا شده است که مغایرت کامل با نظام کاستی دارد)
از یاد می برند که این تسامح و رواداری در دستگاه سیاسی هند منحصر به این مورد خاص نیست بلکه به مثابۀ بسته ای است به هم پیوسته که خود را در عرصه های دیگر نیز جلوه گر می سازد، این گونه است که رئیس جمهور پیشین هند فردی بود مسلمان و یا نخست وزیر کنونی پیرو دین سیک است و این درحالی است که اکثریت هندیان پیرو دین هندو هستند، آیا دولتمردان ما نیز به این ظرفیت رسیده اند که بپذیرند پیروان مذاهب اقلیت کشور چه ادیان رسمی و چه مذاهب غیررسمی که قانونی به شمار نمی آیند به مناصب و مشاغل مهمی چون ریاست جمهوری یا وزارت دست یابند؟ آیا دولتمردان ما می دانند در زمانی که بیش از 50 سال دولت مرکزی هند در اختیار حزب کنگره بوده است، دولت محلّی ایالت آسام در اختیار کمونیست ها قرار داشته است، آیا این توانش و ظرفیت را دولتمردان در سپهر سیاسی ما نیز می بینند؟ و یا می توانند مانند دولت هند ازدواج هم جنس گرایان را به رسمیت بشناسند؟ همانگونه که آمد این امور به مثابۀ کلیتی به هم پیوسته هستند.
لازم است در عالم واقعیت ها سیر و زیست کنیم، هر کشور و هر ملتی پیشینۀ متفاوتی دارد و نحوۀ شکل گیری و تاریخ آن نیز متفاوت با دیگران است.
لذا می بایست از تقلید و الگوبرداری بلاجهت خودداری کرد.
                   خلق را تقلیدشان بر باد داد             ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

 

 ایران زمین سرزمینی است که به لحاظ تاریخی قرن هاست یکپارچه بوده و روند تشکیل ملّت واحد در آن سده هاست که تکوین نهایی یافته است، این مردم به اختیار خود و در نهایت هشیاری زبان فارسی را به عنوان زبان فرهنگی و قومی و ملّی خود برگزیده اند و سده هاست که در هر کجای ایران که بزنید و یا به هر زبان و گویش دیگری که سخن بگویند به بالندگی و غنای این زبان یاری رسانده اند، حال کوشش دولتمردان در جهت تضعیف این زبان ملّی به بهانۀ حمایت از زبان ها و گویش های محلّی حرکتی است قهقهرایی و واپس گرایانه که یکپارچگی و انسجام ملّی ملت ایران را آماج خود قرار داده است.
و به فرجام نیز به گسست و واگرایی منجر خواهد شد، بهتر است مسئولان امور دوباره در این موضوع نیک بیاندیشند و تأمل کنند و از مشورت اهل خبرت دلسوز خود را بی نیاز نبینند. 

کامروز خسروی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تحلیل راهبردی

سند هفته

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/a700710a72457be4a885dcc12feb25c8.jpg
رييس « موسسه تاريخ » آکادمي ملي علوم جمهوري باکو اعلام کرد  تاريخ اين کشور از نو نوشته مي شود. به این ترتیب الهام علی اف دستور داده است که تاریخ جمهوری باکو
cache/resized/d1578f1800b9a9c3c6eec2856e1b51e1.jpg
«باکو پست» نوشت : « ممکن است شبکه تجاري رضا ضراب در ترکيه و ايران و جمهوري آذربايجان فرو بپاشد. رضا ضراب در آمريکا به اتهام نقض تحريم مالي ايران و پولشويي
cache/resized/ec0f960be64406e4ee14a3ba2edb14f4.jpg
فاضل مصطفی ، نماینده پان ترکیست افراطی، شیعه ستیز و ضدایران در مجلس جمهوری آذربایجان بار دیگر در اهانتی وقیحانه به آذری های ایران و دینداران و ایران دوستان
cache/resized/d494a5ca76366d9ed384a4a901239f5d.jpg
«الهام علی اف»، رئیس جمهور آذربایجان مسئولیت امور اجرایی نشست بین المللی تشکل ها و سازمان های یهودی آمریکا را از «مالکلم هنلاین» مسئول سابق امور اجرایی اجلاس
cache/resized/d1317584f1637b03d42b52e20e288b23.jpg
به گزارش خبرگزاري رسمي آذرتاج، آويگدور ليبرمن ، وزير دفاع اسراييل در گفتگوي اختصاصي با اين خبرگزاري با تاکيد بر قرار داشتن مناسبات ميان اسراييل و جمهوري
cache/resized/7a9b411cfd19d6c25751db44b01196d4.jpg
پايگاه اينترنتي « استراتگ» با انتشار تحليل «استانيسلاو تاراسوف» در پايگاه اينترنتي «رگنوم» روسيه تحت عنوان « آيا سياست چندجانبه باکو در خصوص خاورميانه ( غرب
cache/resized/420f30335896657222212953a3930f7a.jpg
شاهين مصطفي اف، وزير اقتصاد جمهوري باکو اعلام کرد انگليس با 27 ميليارد دلار ،  نخستين سرمايه گذار خارجي در این کشور است. به گزارش خبرگزاري آپا، شاهين مصطفي اف
cache/resized/2590483ca923ce06d1f83a7f5478522c.jpg
الهام اسماعيل، مامور پيشين امنيتي و کارشناس امور سياسي و امنيتي در رسانه ها، با انتشار تحليلي در پايگاه اينترنتي « مدراتور» به دولت اين کشور پيشنهاد کرد براي
cache/resized/5eb0da8f0b5a3d8f9e3b629bc8304cf0.jpg
ميانجيگران صلح قره باغ در آنکارا  با مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه ترکيه ديدار کردند. به گزارش «آذ ويزيون»، وزيرخارجه ترکيه در توييتر خود خبر داد با  ايگور
cache/resized/fda828f0c1d3e104ab04fe59b4b71bba.jpg
روزنامه يني مساوات در گزارشي در خصوص کاهش اختيارات «اداره مسلمانان قفقاز» و افزايش اختيارات «کميته دولتي امور گروه هاي ديني » نوشت : « (جمهوري) آذربايجان مدل
cache/resized/8ba284a9527adbfeac5051973c871f95.jpg
خبرگزاري آذرتاج خبر داد هياتي از مديران 15 مدرسه باکو ، در چارچوب «طرح هاي توسعه» وزارت آمورش اين کشور  به اسرائیل سفر  و با مقامات وزارت آموزش آن ديدار و
cache/resized/00970ad0a29217d84b83edde0a53663a.jpg
  الهام علي اف ، رييس جمهوري باکو که براي حضور در نشست «شوراي آنتلانتيک شمالي» ناتو به بروکسل سفر کرده است، با يان اشتولتنبرگ، دبيرکل ناتو ديدار کرد. در اين