خوزستان از دسیسه بعثی تا برنامه تعریب وهابیون

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 09:51 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

خوزستان به عنوان يكي از استانهاي مهم ايران كه دروازه ورود تشيع به ايران ناميده مي شود كه داراي تركيب قومي متنوع و سابقه تمدني درخشاني است ، اين استان همواره به عنوان پايگاه و پناهگاه تشيع نام برده شده است، اقوام مختلف استان

خوزستان از ذيرباز با برادري و همدلي و انعقاد قرار دادهاي حسن همجواري، نسبت به هم داراي رفتاري توام با رافت و ميهمان نوازانه بوده اند، اما متاسفانه از ابتداي انقلاب شكوهمنداسلامي برخي جريانهاي وابسته به انگليس حزب بعث عراق با طرح مسايل برتري نژادي كه برخلاف  قوانين اسلامي  است،‌ سعي در دنبال كردن اهداف استعماري خود داشتند، اين جريانات با دامن زدن به تفاوتهاي قومي بيشترين خيانت را به هويت هاي خوزستان بخصوص هويت عرب خوزستان داشتند، بطوريكه بعضا با انجام اقدامات مذبوحانه اي در طول جنگ تحميلي و در دوران سازندگي موجب خدشه به همدلي موجود و اعتبار تاريخي اقوام خوزستان شدند و در مواردي روند توسعه خوزستان را متوقف كرده و موجب فرار سرمايه و در نتيجه افزايش فقر و نا امني در برخي شهرهاي خوزستان شدند.

جرياناتي كه تحت عنوان خلق كرد ، عرب ، بلوچ و.. تطميع برخي افراد فريب به دنبال ايجاد پايگاهي در درون كشور بودند، بمنظور نهادينه كردن بحث جدايي طلبي در ايران نيازمند پشتوانه هاي تاريخي و فرهنگي بودند.در خصوص هويت عرب در خوزستان يكي از پشتوانه هاي فرهنگي  و تئوريكي كه اخيرا توسط دستگاه تفرقه افكنانه اسراييل و وهابي مطرح شده است، پروژه تبليغ وهابيت است كه خوشبختانه با درايت علماي محترم استان بخصوص عشاير عرب باشكست سنگين مواجهه شده است.  پروژه ديگري كه از دهه شصت توسط تئوريسين هاي نژادي حزب بعث توصيه شده بود، پروژه اي مخفيانه تحت عنوان پروژه تعريب مي باشد. پروژه ترحيل و تعريب توسط شخص صدام حسين پايه ريزي و در ابتدا در مناطق كردنشين و شهرهاي شرقي عراق كه عموما داراي هويتهاي ايراني تبار بودند پياده شد، در اين پروژه جنايات بسياري در پاكسازي نژادي و هويتي  بر روي شيعيان ايراني تبار و كردها صورت گرفت تا آثار غير عربي اين مناطق را از بين ببرد كه اسناد تكان دهنده آن پس از سقوط دولت صدام نمايان شد، هزاران جوان ايراني تبار به آزمايشگاه هاي موادشيميايي و تسليحاتي فرستاده شدند تا از آنها به عنوان نمونه آزمايشگاهي استفاده گردد. همچنين آثار و بناهاي تاريخي ، اسامي روستاهاي و شهرهايي كه ريشه فارسي يا كردي داشتند تغيير كرد و حتا در مواردي قبور مردم تخريب شد. ترحيل به معناي جابجا كردن مردم و تعريب در لغت به معني عربي ساختن هويت، تاريخ و تركيب قومي و قلمرو سرزميني آنچه قبلا عربي نبوده است مي باشد. صدام حسين در ادعاهاي خود در جمع سران كشورهاي عربي خود را مرزدار عرب در مقابل ايرانيان معرفي مي كرد با اين ترفند علاوه بر كسب حمايت سياسي و معنوي، كمكهاي مالي زيادي را نصيب خود مي كرد. تعريب و ترحيل در عراق باشدت هرچه تمامتر انجام شد و روستاهاي زيادي ازبين رفت و نزديك به دوميليون نفر از مردم در كشتارهاي دسته جمعي و ضد انساني وي نابود شدند.

بر اساس اين پروژه عامل زمين يكي از مهمترين اركان پيشبرد برنامه تعريب مي باشد. با تصرف و استيلاء بر زمين(ولو به زور)جابجايي و استقرار قومي و از بين بردن نشانه هاي هويت قبلي و ايجاد هويت جديد در اولويت است، پيش از استيلاء بر زمين مرحله  تعريب فرهنگي زمينه ساز ايجاد مشروعيت و ايجاد جو رواني بود، ادعاهايي در خصوص سابقه هويتي برخي اماكن و مناطق القاء مي گردد راه هايي همچون ارايه آمارهاي ساختگي ، تاريخ پردازي، حوادث تبليغاتي مراحلي از پروژه ي تعريب مي باشد، پس از گذشت مدتي از تبليغات  فرهنگي ، مرحله تعريب فيزيكي آغاز مي شد . در اين راه نيز اقداماتي نظير ايجاد تنشهاي ساختگي قومي با همسايگان،و نزاع هاي قومي  وسوء استفاده هاي تبليغي از آن... در مراحل بعدي قرار دارند.

هرچند سالهاست كه ديكتاتور عراق از بين رفته است اما ميراث شوم و استكبار جهاني همچنان به قوت خود باقي است و در پي ايجاد توطئه در خوزستان و دنبال كردن پرو‍ژهاي شكست خورده آنان است.

دستگيري يك تيم خرابكار در درون مرزهاي كشور در هفته اخير كه قصد ايجاد نا امني در استان داشتند بي شك كشف يكي از مراحل سلسله تعريب در استان است كه وظيفه ايجاد نا امني ساختگي و سپس تبليغ آن به عنوان يك تنش قومي طبيعي را داشتند بررسي مراحل تعريب نشان مي دهد كه تئوريسينهاي آن همواره به دنبال ايجاد نا امني هستند ، لذا همه كساني كه ناخواسته در دو سوي اين پروژه قرار گيرند نا گزير از ادامه يك بازي خطرناك است كه حاصلي جز نا امني و عدم توسعه  ندارد.

ممكن است در استان خوزستان كساني نادانسته وارد بازي استعماري تعريب شوند و نا خواسته به ابزار آن تبديل گردند. پذيرش و تبليغ آمار ساختگي ، بازنمايي جعليات تاريخي در خصوص اماكن و اشخاص و بازتوليد تئ

وري هاي فرهنگي بعثيون در قالب اقدامات به ظاهر بشردوستانه و روشنفكرانه تلقين احساس اجحاف و ظلم، تضييع حقوق و محو هويت و در نتيجه تنش دائمي در خوزستان ،  دامهايي است كه بر سر راه فعالين اجتماعي و دلسوزان توسعه استان خوزستان قرار دارد، لذا بنظر خنثي سازي پروژه اي كه  امنيت رواني و توسعه ي استان خوزستان را نشانه رفته بود پيروزي قابل توجه اي است كه به پيشگاه مقام رهبري وفرزندان غيور اين ملت تبريك گفته مي شود.

همچنين اذعان اخير يكي از فعالين سياسي در خصوص نفوذ عناصري با انگيزه هاي قومي و سوء استفاده از آرمانهاي عدالتخواهانه انقلابي در هيات هاي 7نفره واگذاري زمين و تقسيم اراضي زمينداران با نيات نژادي  بيانگر اين است كه دشمن بمنظور پبشبرد اهداف خود از هر عنوان و روشي براي نفوذ استفاده مي كند و اين نفوذ در هر رده اي امكان پذير است.

 وچه بسا غفلتهايي كوچك در درازمدت ابزاريي براي پيشبرد پروژه خزنده استعمار در تعريب  استان خوزستان باشد هشيار باشيم تكرار نامهاي ساخته شده توسط استعمار براي استان كهن خوزستان ، ايجاد جنگ رواني و تهديد ضمني مسئولين در خصوص امكان ايجاد نا آرامي هاي قومي تكرار آمارهاي ساختگي  توسط بيگانگان در خصوص تركيب قومي استان  و ادعاهيي در خصوص مهاجر بودن اقوام موجود در استان، تاريخ پردازي در خصوص اماكن و غوغاسالاري رسانه اي همگي درشمار بخشهايي از پيشبرد پروژه تعريب خواهد بود ، پروژ ه اي كه ممكن است برخي جوانان تحصيلكرده  يا حتا مسئولين نيز با غفلت در آن وارد شوند و به آلت دست بيگانگان تبديل گردند. لذا كليه مردم ساكن در خوزستان بخصوص جوانان تحصيلكرده عرب زبان بايد هشياري خود را در خصوص دامهايي كه استعمارگان  براي اين استان در نظر گرفته است حفظ كنند، مسئولين دولتي و رسانه هانيز وظيفه سنگيني در خصوص هشياري در اين دام مهلك استعمار كه يك تروريسم فرهنگي برعليه روح و دل جوانان عزيز است بر عهده داريم.. سرانجام اين پروژه تنش قومي، فقر مضاعف ؛ ايجاد بدبيني و نا آرام شدن استان و خوشحالي جبهه استكبار و وهابيون خواهد بود.

تحریریه آذری ها

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تحلیل راهبردی

سند هفته

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/6c074d77a9a7afae605345681c0689fd.jpg
در حالی که رسانه های باکو هفته گذشته روسیه را به دلیل چاپ یک دایره المعارف جغرافیایی به نقض تمامیت ارضی خود متهم کرده بودند این هفته نیز امریکا را به نقض
cache/resized/253e7b5503d2933aa9ad41c20c188d31.jpg
زاهد عروج ، عضو «کميته امور امنيتي و دفاع و مبارزه با مفاسد مالي» مجلس جمهوري  باکو در مقاله اي  عليه رژه نظامي زنان محجبه يمني در محکوميت جنايات رژيم آل سعود
cache/resized/a700710a72457be4a885dcc12feb25c8.jpg
رييس « موسسه تاريخ » آکادمي ملي علوم جمهوري باکو اعلام کرد  تاريخ اين کشور از نو نوشته مي شود. به این ترتیب الهام علی اف دستور داده است که تاریخ جمهوری باکو
cache/resized/d1578f1800b9a9c3c6eec2856e1b51e1.jpg
«باکو پست» نوشت : « ممکن است شبکه تجاري رضا ضراب در ترکيه و ايران و جمهوري آذربايجان فرو بپاشد. رضا ضراب در آمريکا به اتهام نقض تحريم مالي ايران و پولشويي
cache/resized/ec0f960be64406e4ee14a3ba2edb14f4.jpg
فاضل مصطفی ، نماینده پان ترکیست افراطی، شیعه ستیز و ضدایران در مجلس جمهوری آذربایجان بار دیگر در اهانتی وقیحانه به آذری های ایران و دینداران و ایران دوستان
cache/resized/d494a5ca76366d9ed384a4a901239f5d.jpg
«الهام علی اف»، رئیس جمهور آذربایجان مسئولیت امور اجرایی نشست بین المللی تشکل ها و سازمان های یهودی آمریکا را از «مالکلم هنلاین» مسئول سابق امور اجرایی اجلاس
cache/resized/d1317584f1637b03d42b52e20e288b23.jpg
به گزارش خبرگزاري رسمي آذرتاج، آويگدور ليبرمن ، وزير دفاع اسراييل در گفتگوي اختصاصي با اين خبرگزاري با تاکيد بر قرار داشتن مناسبات ميان اسراييل و جمهوري
cache/resized/7a9b411cfd19d6c25751db44b01196d4.jpg
پايگاه اينترنتي « استراتگ» با انتشار تحليل «استانيسلاو تاراسوف» در پايگاه اينترنتي «رگنوم» روسيه تحت عنوان « آيا سياست چندجانبه باکو در خصوص خاورميانه ( غرب
cache/resized/420f30335896657222212953a3930f7a.jpg
شاهين مصطفي اف، وزير اقتصاد جمهوري باکو اعلام کرد انگليس با 27 ميليارد دلار ،  نخستين سرمايه گذار خارجي در این کشور است. به گزارش خبرگزاري آپا، شاهين مصطفي اف
cache/resized/2590483ca923ce06d1f83a7f5478522c.jpg
الهام اسماعيل، مامور پيشين امنيتي و کارشناس امور سياسي و امنيتي در رسانه ها، با انتشار تحليلي در پايگاه اينترنتي « مدراتور» به دولت اين کشور پيشنهاد کرد براي
cache/resized/5eb0da8f0b5a3d8f9e3b629bc8304cf0.jpg
ميانجيگران صلح قره باغ در آنکارا  با مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه ترکيه ديدار کردند. به گزارش «آذ ويزيون»، وزيرخارجه ترکيه در توييتر خود خبر داد با  ايگور
cache/resized/fda828f0c1d3e104ab04fe59b4b71bba.jpg
روزنامه يني مساوات در گزارشي در خصوص کاهش اختيارات «اداره مسلمانان قفقاز» و افزايش اختيارات «کميته دولتي امور گروه هاي ديني » نوشت : « (جمهوري) آذربايجان مدل