سوءاستفاده از کودکان برای اهداف سیاسی تجزیه طلبانه/ پرونده سازی برای ایران در مجامع حقوق بشری با استفاده از نوزادها

۲۶ شهریور, ۱۳۹۹
سوءاستفاده از کودکان برای اهداف سیاسی تجزیه طلبانه/ پرونده سازی برای ایران در مجامع حقوق بشری با استفاده از نوزادها

 

مدتی است که عناصر تجزیه طلب حربه کثیف دیگری برای فعالیت های منافقانه خودپیدا کرده است.

این حربه جدید نیز انتخاب یک نام نامانوس غیر ایرانی یا حتی غیر انسانی برای کودکان است. این نام ها شامل اسامی حیوانات، عناصر طبیعت و یا ترکیبی از چند واژه نامانوس است که اصولا با آیین های شمنیسم گره خورده است. از آنجایی که اداره ثبت احوال به درستی اجازه انتخاب چنین نام هایی را «بعضا» نمی‌دهد، این عناصر با آگاهی از این رویه، به جاروجنجال سیاسی و حقوق بشری و هزینه سازی برای کشور در نهادهای بین المللی می پردازند.

تبدیل کردن نوزادهای بی‌گناه به ابزاری علیه کشورشان، اوج رذالت و دنائت مدعیان قومیت است. این والدین نه تنها، باید مجازات شوند بلکه خود نیز صلاحیت پرورش و نگهداری از کودکان را ندارند و لازم است مانند همه کشورهای پیشرفته و دموکراتیک، این کودکان از والدین بیولوژیک خود جدا شده و به افراد دیگری سپرده شوند و یا تحت تکفل دولت قرار بگیرند.

قوه قضائیه نیز باید با این اقدامات نفرت پراکنانه این جرثومه های بی‌وطنی که حقیقا موجودات قابل ترحم اند برخورد کند و نه تنها به نام مورد نظر برای آنها انتخاب نکند بلکه نوزادهای بی گناه شان را نیز از دست این میکروب ها نجات دهد.

عکس فوق متعلق به میکروبی به نام سجاد جولانی است که با تبلیغات بسیار و با اهداف سیاسی از طریق ارتباط با گروهک های تجزیه طلب خارج نشین، سعی کرده است برای کشورمان در مجامع حقوق بشری پرونده سازی کند. این میکروب قومی، در سایه ارتباطش با گروهک های تجزیه طلب، که هیچکس نیز آن را پنهان نمی‌کند، تصاویر شخصی، اسناد دادگاه و روند پرونده به صورت منظم از سایت ها و کانال های تجزیه طلب مو به مو گزارش می شود و سپس یک گروه به اصطلاج حقوق بشر تجزیه طلب (ارک) مدعی می شود که عفو بین الملل را در جریان نقش کرامت انسانی سجاد جولانی گذاشته است! آیا عفو بین الملل نیست به استفاده ابزاری از کودکان برای اهداف سیاسی نظر خاصی ندارد؟ آیا عفو بین المللی در مورد حریم شخصی نوزاد و اینکه بدون اراده وی و از چند ماهگی پایش به مجالدلات سیاسی غیر قانونی از نوع تجزیه طلبانه باز می شود، نظر ندارد؟ 

آیا قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی نمیخواهند با پدر و مادرهایی که نوزادها را ابزار سیاست ورزی آن هم علیه جامعه/ کشور خودشان قرار می دهند، برخورد کنند؟