شاهنامه فردوسی سند هویت ملّی+فیلم شرح شاهنامه از استاد کزازی

شاهنامه فردوسی سند هویت ملّی+فیلم شرح شاهنامه از استاد کزازی

[video width="640" height="360" mp4="http://azariha.org/wp-content/uploads/2021/01/kazazi.mp4"][/video] سخنرانی استاد کزازی در آیین سپاس از رستم [video width="384" height="288" m4v="http://azariha.org/wp-content/uploads/2021/01/سلسله-گفتارهای-شاهنامه-ای-به-روایت-دکتر-میرجلال-الدین-کزازی؛-بخش-چهاردهم-1.m4v"][/video] سلسله گفتارهای استاد کزازی در شبکه یک پیرامون شاهنامه

کاریکاتور ملانصرالدین و یک دنیا حرف

کاریکاتور ملانصرالدین و یک دنیا حرف

جلیل‌ محمدقلی‌زاده،در این کاریکاتور روزنامه ملانصرالدین به خوبی نشان می‌دهد که چطور تجددگرایان باکو از نمادهای فرهنگی و تاریخی، سیاسی ایران می‌خواهند که شمال ارس را ترک کنند. روحانیت، آثار ادبی نظامی گنجوی و دیوان سالاری ایران به صورت نمادین از شمال ارس رانده می شوند. دبیران و ادبا و…