جمله « قره باغ، خاک جهان اسلام است» از مقام معظم رهبری نیست

جمله « قره باغ، خاک جهان اسلام است» از مقام معظم رهبری نیست

در روزهای اخیر با افزایش تنش نظامی بین ارمنستان و جمهوری باکو عده ای از رسانه های وابسته به حکومت باکو و یا رسانه های ایرانی که عملا در خدمت این حکومت قرار دارند، با انتساب جمله ای ساختگی به رهبری، به جعلی جدید دست زدند. به گزارش وب سایت…

اسلام ایرانی و اسلام در سرزمین ایران

اسلام ایرانی و اسلام در سرزمین ایران

را درباره دين و فرهنگ و تمدن و عرفان ايراني در قالب واژه هاي اسلام در سرزمين ايران را بازتاب نمي دهد. مترجم براي تحريف اسلام ايراني «اسلام در سرزمين ايران» برداشت گونه‌اي از نوشته هاي كربن را در توجيه تحريف اسم كتاب آورده : «از آنجايي كه در اينجا…