« امیرکبیر» و تنها یادگارش

« امیرکبیر» و تنها یادگارش

 امیرکبیر حتی برخی از تصمیمات ترقی‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه‌اش که به نفع وی هم نبود موافقت می‌کرد. او برای آن‌که نهایت قدردانی خویش را نسبت به امیر نشان دهد خواهر 15 ساله‌اش عزت‌الدوله را به عقد وی درآورد. به این ترتیب امیرکبیر اندیشه‌های مترقیانه‌اش را به اجرا درآورد و دست به…