تاثیر استانی‌شدن انتخابات مجلس بر همبستگی ملی

تاثیر استانی‌شدن انتخابات مجلس بر همبستگی ملی

که می‌توان در رابطه با این طرح مطرح نمود این نوشتار  بیشتر به نحوه اجرایی شدن این پیشنهاد و تبعات احتمالی آن در زمینه «حذف رقابت‌های شدید و اختلاف‌برانگیز قومی و قبیله‌ای و تقویت همبستگی ملی» که به‌عنوان یکی از اهداف طرح عنوان شده است می‌پردازد.ضرورت ارتقای کیفی انتخابات مجلس…