نورزتان پیروز نورزتان پیروز

اقدام سوال‌برانگیز شورای شهر ارومیه در تحریف نام این شهر

اقدام سوال‌برانگیز شورای شهر ارومیه در تحریف نام این شهر

شورای شهر ارومیه در اقدام شگفت‌انگیز اقدام به تغییر و تحریف صورت نوشتاری این شهر به شکل «اورمیه» کرده است. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذری‌ها» شورای شهر این شهرستان بدون هیچگونه توضیحی نام شهر را تغییر داده است. این در حالی است که صورت نوشتاری صحیح به شکل…