کارزار آگاهی‌رسانی ارزش‌های خوراکی سبزه در برابر تحریم آن

کارزار آگاهی‌رسانی ارزش‌های خوراکی سبزه در برابر تحریم آن

ا از سبزه چه کم شود که سبزه در دیده خیره خار باشد آن بادِ بهار، جان باغست بر شوره اگر غبار باشد (مولوی بلخی) فرامرز بیگدلو- چند سالی است که در میان برخی از کنشگران شبکه‌های اجتماعی مجازی کنش نه چندان بخردانه‌ای به نام کارزار یا پویش تحریم سبزه…

ممقان؛ شهر کوچکی که یک تنه در برابر تحریم ایستاد

ممقان؛ شهر کوچکی که یک تنه در برابر تحریم ایستاد

  در 35 کیلومتری جنوب غربی تبریز، آنجا که ارتفاعات سهند به حداقل می‌رسد و جلگه‌ها دامن پهن می‌کنند، درنقطه‌ای میان ایلخچی، اسکو و آذرشهر مردمی زندگی می‌کنند که اهل نبردند، نبرد با اقتصاد وابسته، جنگ با بیکاری و فقر، یک مصداق واضح و روشن از اقتصاد مقاومتی. این 13…