موزه‌ها و تاریخ آذربایجان هدف جدید ارتجاع قومی/ پیوندهای عمیق صفویان و هخامنشیان

موزه‌ها و تاریخ آذربایجان هدف جدید ارتجاع قومی/ پیوندهای عمیق صفویان و هخامنشیان

اخیرا تعدادی از افراد جامعه‌ستیز که خود هویت‌طلب می‌نامند، بهانه ای جدید برای غر زدن پیدا کرده اند تا با بحران‌زایی به حیات ویروسی خود ادامه دهند. این بار نوبت موزه ها است که آماج ترک‌تازی مرتجعینی قرار گیرد که اصل و نسب خود را به اتراک لاادراک (به تعبیر…

سروده تخت جمشید از استاد شهریار

سروده تخت جمشید از استاد شهریار

شب، زتشییع غروب خورشیدباز می‌گشت به تخت جمشیدمن هم از قلة البرز خیالتاختم قافله را از دنبالتا مقامی که شنیدم از شبقصر داراست خدا را به ادببه ندای ابدیّت لبیّکموسیِ وقتِ من اِخلَع نعلیککاخ داراست شهنشاه عظیمقبلة حاجت دنیای قدیمداریوش آیت شاهنشاهیحکمش از ماه روان تا ماهیپاک آئین و همایون…

روحانی در تخت جمشید: باید به ملیت مان افتخار کنیم

روحانی در تخت جمشید: باید به ملیت مان افتخار کنیم

جمشید گفت: این آثار نشان از تمدن بسیار کهن در سرزمین ایران دارد و نشان می دهد ایرانیان هزاران سال پیش دارای هنر، طراحی، مدیریت و مهندسی سطح بالا بودند.روحانی اظهار کرد: ملت بزرگ ایران و کسانی که آثار با عظمت تخت جمشید را آفریدند فرزندان این مرز و بوم…