کوچاریان: ارمنستان پل اقتصادی ایران به اورسیا و اروپا/ اقتصاد ایران می‌تواند از طریق ارمنستان به بازار جهانی وصل شود

کوچاریان: ارمنستان پل اقتصادی ایران به اورسیا و اروپا/ اقتصاد ایران می‌تواند از طریق ارمنستان به بازار جهانی وصل شود

ایلنا: ایران و ارمنستان ظرفیت های اقتصادی مغفول زیادی دارند که هنوز به فعلیت در نیامده است. مرز دو کشور با ثبات‌ترین مرز زمینی جمهوری اسلامی ایران است که سالها است بدون حاشیه و مساله امنیتی یا سیاسی و حتی اقتصادی فعال شده است. به دلایل سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیک…

جمهوری باکو می تواند به مسیر ترانزیتی برای ایران تبدیل شود!!!

جمهوری باکو می تواند به مسیر ترانزیتی برای ایران تبدیل شود!!!

منافع زيادي براي هر دو کشور دارد. »الدار ابراهيم اف گفت : « در واقع، توسعه مناسبات ايران و جمهوري آذربايجان براي منطقه و جهان نيز مفيد است و انجام سفر رييس جمهوري آذربايجان به ايران، پاسخ شايسته اي به برخي محافل نيز بود که خواهان وخيم شدن مناسبات ميان…