واکنش انفعالی مشاور ارشد علی اف از آگاهی مردم نسبت به نام جعلی “جمهوری آذربایجان”

واکنش انفعالی مشاور ارشد علی اف از آگاهی مردم نسبت به نام جعلی “جمهوری آذربایجان”

علی حسن اف مشاور ارشد الهام علی اف از اعتراض فعالان سیاسی کشورش نسبت به انتخاب نام "جمهوری آذربایجان" برای منطقه آران و شروان انتقاد کرد.به گزارش آذریها در آستانه صدمین سالگرد غائله محمدامین رسولزاده در سال 1918 موج آگاهی مردم این کشور نسبت به "تحریف" تاریخ سرزمین شان افزایش…

نگرانی اساتید و پژوهشگران آذری در تبریز؛ نسبت به جعل تاریخ در باکو

نگرانی اساتید و پژوهشگران آذری در تبریز؛ نسبت به جعل تاریخ در باکو

دولتمداری مستقل و دیرینه در آران پژوهشگران آذری در تبریز به بررسی جعلیات تاریخی آنها پرداختند.گفتنی است وزارت امور خارجه جمهوری موسوم به آذربایجان با انتشار کتابی به نام الهام سیمای یک رئیس جمهوری و هم چنین دبیر شورای عالی امنیت ملی همین کشور با انتشار کتابهایی سفارشی در خصوص شاه…