خوشا آن‌کس که می‌گوید من ترکم: ملی گرایی یا ملت سازی

خوشا آن‌کس که می‌گوید من ترکم: ملی گرایی یا ملت سازی

 «چه خوشبخت است کسی که،گفت من ترکم هستم» این شعار معروف مصطفی کمال آتاترک از کجا آمده است و چرا شهرت یافته؟! آتاترک در دهه بیست میلادی عزم خود را برای ملت سازی جدید در ترکیه بر مبنای ملیت ترک جزم کرد. پیش از آن مردم آناتولی خود را بر…