معرفی و بررسی کتاب داستانی ” دیوانه بوده !” / نوشته داریوش افروز

معرفی و بررسی کتاب داستانی ” دیوانه بوده !” / نوشته داریوش افروز

ناشر: نسل نواندیش نوشته دکتر داریوش افروز اردبیلی چاپ نخست ۱۳۹۹   "دیوانه بوده! " داستانی تاریخی - پژوهشی است که آگاهیهای بسیارارزنده ای درباره مساله های فرهنگی و زبانی آذربایجان به دست می دهد . داستان در کالبد گفتگویی دامنه دار است که یک سوی گفتگو،محمد بی ریا (یا…