واژه «راهبرد»، گسست معرفتی در معنای استراتژی

واژه «راهبرد»، گسست معرفتی در معنای استراتژی

روزنامه شرق: یکی از مفاهیمی که در تب واژه‌گزینی دچار تحول معنایی شده و درون‌مایه خود را از دست داده واژه «استراتژی» است که در دو دهه اخیر در ادبیات سیاسی ایران گاه و بی‌گاه به صورت راهبرد ترجمه یا استفاده می‌شود. مشخص نیست نخستین‌بار چه کسی دست به چنین…

آغاز مذاکرات راهبردی ایران و افغانستان در ۵ کمیته

به دنبال سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به کابل، افغانستان و ایران بر آغاز گفتگوها و مذاکرات در پنج کمیته و رسیدن به یک سند همکاری های راهبردی توافق کردند.بر اساس این توافق، تصمیم بر آن شد تا ۵ کمیته امنیتی، اقتصادی، اتباع، فرهنگی و آب در دو…

راهبرد جدید نفرت پراکنان قومی:ما تجزیه طلب نیستیم

راهبرد جدید نفرت پراکنان قومی:ما تجزیه طلب نیستیم

طرد ادبیات نفرت پراکنانه و تجزیه طلبانه  پرداخته است . نمونه اخیر به ویژه در مورد چندچهره قوم گرا شناخته شده آذربایجانی مصداق دارد،اکبر اعلمی و نیز یک روزنامه نگار قوم گرا که سالها است در طبل مبارزه با زبان فارسی کوبیده است و هم چنین بانویی که دربرنامه پرگار…

تاملی بر راهبرد حزب کارگران کردستان ترکیه: به سوی رویکردی نرم

تاملی بر راهبرد حزب کارگران کردستان ترکیه: به سوی رویکردی نرم

می شود به طوری که تاسیس کردستان بزرگ در ابتدا جای خود را به دولت فدرال کردی در یک مقطع تاریخی و سپس خود مختاری کردستان ترکیه در چارچوب تمامیت ارضی ترکیه داده است . به دنبال ضربات جدی بر پیکره آن در دهه90و سپس دستگیری رهبر آن در سال 1999…