ریاض الافکار در توصیف خزان و بهار/تالیف یارعلی تبریزی

ریاض الافکار در توصیف خزان و بهار/تالیف یارعلی تبریزی

  تالیف یار علی تبریزی به تصحیح نصرالله پورجوادی نشر مرکز دانشگاهی   ریاض الافکار کتابی است ادبی با چاشنی های عرفانی و فلسفی که نویسنده ای آذربایجانی به نام یار علی تبریزی در اوایل قرن دهم هجری در شهر بورسه، در غرب آسیای صغیر (ترکیه کنونی) تالیف کرده است.…