دیوان عدالت اداری:دولت وظیفه ای برای آموزش زبانهای محلی ندارد/ رای قبلی نقض شد

دیوان عدالت اداری:دولت وظیفه ای برای آموزش زبانهای محلی ندارد/ رای قبلی نقض شد

  رای شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام وزارت آپ به آموزش زبانهای محلی نقض شد. به گزارش وب سایت خبری تحلیلی آذریها در اسفند 1398 یکی از شعب دیوان عدالت اداری به واسطه مراجعه یک وکیل رایی در خصوص الزام دولت به آموزش زبان های محلی…

مردم ارومیه از تئاتر جهت دار به زبان محلی استقبال نکردند

خبری- تحلیلی «آذریها» این وب سایت بیگانه‌گرا که پس از بحران‌های سیاسی اخیر بین ایران و عربستان راه اندازی و فعال شده است در گزارش خود نوشت:در شهر نزدیک به یک میلیون نفری و  ارومیه، سالنی با گنجایش ۲۰۰ نفری نیز برای اجرای یک تئاتر به زبان محلی خود مردم…