نورزتان پیروز نورزتان پیروز

جابری‌انصاری:بازی پنهان روسیه و ترکیه در سوریه

جابری‌انصاری:بازی پنهان روسیه و ترکیه در سوریه

شرق: زينب اسماعيلي: هنوز بيش از يك مقام ديپلماتيك تحليلگري‌اش به چشم مي‌آيد؛ اگرچه حواس او كاملا به خطوط قرمز هست و يادش نمي‌رود روي ميز مذاكره، مقابل نماينده همين كشورهايي مي‌نشيند كه من مدام در مصاحبه عملكردشان را نقد مي‌كنم. هنوز اصلي‌ترين پرونده‌اي كه در دست حسين جابري‌انصاري، دستيار وي‍ژه…