“کتاب جمهوری آذربایجان؛ 23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی” به چاپ دوم رسید

“کتاب جمهوری آذربایجان؛ 23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی” به چاپ دوم رسید

370 صفحه مجموعه از مقالات علمی بود که در حوزه های مختلف و با نوشته هایی از پژوهشگران و کارشناسان این حوزه منتشر شده است. دکتر حسين احمدي، عبدالکريم آقاجاني، دکتر مجتبي برزويي،‌ کاوه بيات، ‌محسن حکمتي، ‌دکتر کامروز خسروي جاويد،‌ حسين دادپور، محمد سرحدچي، ‌سالار سيف‌الديني، ‌مسعود عرفانيان، ‌رضا عليزاده…

چرا تراکتورسازی به این روز افتاد؟ تماشاگران اصیل تراکتور کجا هستند؟

چرا تراکتورسازی به این روز افتاد؟ تماشاگران اصیل تراکتور کجا هستند؟

تیم رخ داد. امروز تراکتورسازی به نقطه ای رسیده است که فدراسیون برای کنترل تماشاگران هنجار شکن که شمارشان هم کم نیست ناچار است از عناوین تعارف آمیز مانند پرشور،منظم و خوب از آنها یاد کند. اما همه می دانند که بخش هنجارشکن طرفداران این تیم در اکثر موارد هدایت…