جنجال رسانه ای در پژوهشگاه علوم انسانی؛ اتهامات متقابل میری و ریاست پژوهشگاه

جنجال رسانه ای در پژوهشگاه علوم انسانی؛ اتهامات متقابل میری و ریاست پژوهشگاه

   جواد میری، مردی که میخواهد معروف شود! به هر نحوی. با آنکه سواد و دانشی حتی درباره رشته تحصیلی خود ندارد، می‌کوشد با بد و بیراه گفتن به بزرگان اندیشه، مانند شیخ‌الاسلامی و افشار و طباطبایی و احمدی و… نامی برای خود دست و پا کند. همین که او…

روزمه های خیالی:حکایت احوال زار دانشگاه در ایران (بررسی موردی جواد میری)

روزمه های خیالی:حکایت احوال زار دانشگاه در ایران (بررسی موردی جواد میری)

عارف ششگلانی:هفته اخیر، دو پیام به‌غایت سخیف در مجازستان دریافت کردم که بعد متوجه شدم از جانب مدرس یکی از مؤسسات علمی کشور صادر شده است: یکی پیامی بود حاوی لنترانیِ سختْ بی‌نمکی، از جنس همین لودگی‌های هواداران تیم‌های فوتبال که چندی‌ست مرزهای اشمئزاز را درنوردیده‌اند؛ دیگری لاطائلات ذهن معیوبی…