نورزتان پیروز نورزتان پیروز

سندی دیگر از همکاری محمدتقی زهتابی با حزب بعث صدام حسین علیه ایران

سندی دیگر از همکاری محمدتقی زهتابی با حزب بعث صدام حسین علیه ایران

اما یکی از ابعاد پنهان همکاری وی با استخبارات عراق، سخنرانی و حضور فعال وی در برنامه های تبلیغات بعثی ها علیه کشور خودش یعنی ایران بود. در واقع زهتابی به عنوان جارچی خائنی عمل می‌کرد که در تریبون های مختلف بعثی علیه منافع مردمان خود سخنرانی داشت.  یکی از…

خرمشهر آزاد شد ولی/ سالار سیف‌الدینی

خرمشهر آزاد شد ولی/ سالار سیف‌الدینی

شرق: جنگ عراق با ایران که آزادی خرمشهر یکی از نمادهای مهم آن است، یک کنش نظامی- دفاعی صرف نبود. این جنگ (که به‌درستی به دفاع مقدس تعبیر می‌شود) آتش زیر خاکستری بود که مقدمات روانی و سیاسی آن از دوره عبدالکریم قاسم در بغداد ریخته شد و درست‌تر آن…

آیا ترکیه به میراث صدام حسین مشروعیت می دهد؟

آیا ترکیه به میراث صدام حسین مشروعیت می دهد؟

 تلويزيون دولتى تركيه با "مسعود عدى صدام حسين" نوه ديكتاتور سابق عراق مصاحبه کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» او از ترامپ خواست تا ايران را كه به عنوان بزرگ ترين حامى دولتى تروريسم ميناميد تحت فشار قرار داده و وادار كند كه جنازه عموها و برادر صدام…