دست‌های آلوده بر گلوی راحت جان

دست‌های آلوده بر گلوی راحت جان

ناصر همرنگ: رخدادهای گاه و بی‌گاه در برخی از ورزشگاه‌های تبریز به‌ویژه در کشاکش برگزاری هماوردهای فوتبال که در خلال آن معدودی میهن‌ستیز بر برخی از نمادها و بنیادهای تاریخی و ملی آرنگ سر می‌دهند، مرا از شگفتی پر می‌کند. آن‌هم نه از بابت آنکه این رخدادها سرچشمه‌های بیرونی دارند…

بازی در زمین قوم‌گرایی؟

بازی در زمین قوم‌گرایی؟

  دیروز مقاله‌ای از دوست عزیز آقای عمادالدین باقی با عنوان «توطئه علیه زبان فارسی»، بر تیتر یک روزنامه سازندگی نشست. آقای باقی در این مقاله با اشاره به برنامه «قند پارسی و کام‌های تلخ ...» بی‌بی‌سی، دردمندانه و مشفقانه و هشدارآمیز به نقد آن پرداخت و رویکرد خارج از…

کتاب: قومیت و قوم‌گرایی در ایران، افسانه و واقعیت

کتاب: قومیت و قوم‌گرایی در ایران، افسانه و واقعیت

این پژوهش نگاهی انتقادی به مطالعات قومی از دیدگاه روش‌شناسی دارد و بر آن است تا مسائلی نظیر قومیت، ملیت و هویت را با نگاهی نقادانه به مطالعات قومی در غرب و شیوه تعمیم غیرتاریخی مفاهیم قومیت، قوم‌گرایی و قبایل به جوامعی نظیر ایران مورد ارزیابی قرار دهد. دکتر حمید…

ترویج قوم‌گرایی ریشه در بعضی از کشورهای همسایه دارد/رضا کدخدازاده

ترویج قوم‌گرایی ریشه در بعضی از کشورهای همسایه دارد/رضا کدخدازاده

قانون: کنسرت موسیقی آذربایجانی در تهران، اصفهان، شیراز برگزار می‌شود و با چنان استقبالی مواجه می‌شود که برای هر کسی که ایران را خوب نشناسد، این سوال مطرح می‌شودکه چرا در ایران، مردم از موسیقی شهرهای دیگر حتی بیشتر از موسیقی شهر خودشان استقبال می‌کنند! شهرام و حافظ ناظری کُرد،…