نامه لابی اسرائیل- عربستان در رد توافق هسته ای

نامه لابی اسرائیل- عربستان در رد توافق هسته ای

آموختگان لیبرال ، از  امضاء کنندگان اصلی این نامه هستند.در بین این عده نام افرادی چون احمد باطبی و حسن داعی (نزدیک به باند رجوی) نیز دیده می شود. گفته می شود که منابع مالی این گروه از طرف رژیم اسرائیل تامین می شود. وب سایت هایی مانند تقاطع، توانا…

زبان مادری و زبان آموزش

زبان مادری و زبان آموزش

زبان مورد استفاده در سیستم آموزشی، در ابتدای ورود به سیستم آموزشی با دشواری‌های عدیده‌ای مواجه می‌شوند که تاثیر این دشواری‌ها چه در کارنامه آموزشی آنان و چه در وضعیت روحی–روانی آنان می‌تواند تاثیراتی درازمدت باشد. این نگرانی به حق است و در هر گونه طرح و برنامه برای اصلاح…