هوای تبریز، هر نفسی که فرو می رود مخل حیات است

هوای تبریز، هر نفسی که فرو می رود مخل حیات است

هوای تبریز دیگر تب ریز نیست و آلودگی هوا بسیاری را گرفتار بیماری های مختلف ریوی، قلبی، عروقی و سرطان می کند.هوا که سرد می شود، کم توجهی مردم و مسیولان پای مرد سیاه و آلوده را به تبریز باز می کند.سال گذشته با فشار افکار عمومی و خبرنگاران، برخی …

تبریزی ها در برف و باران نیز گرفتارند

تبریزی ها در برف و باران نیز گرفتارند

برف و باران نمی بارد ، مردم تبریز از آلودگی هوا ،  ترافیک و ... در عذاب هستند، می بارد شهر تعطیل می شود. برخی از تحلیلگران، ناظران بی طرف و شهروندان می‌گویند تبریز دچار مدیریت ناتوان شهری است.جامعه شناس ها و روانشناس ها معتقدند انباشت مطالبه ها و ناکارآمدی…

چالش‌های هیدروپلیتیک؛ امنیتی‏‌شدن آب در ایران/مراد کاویانی راد

چالش‌های هیدروپلیتیک؛ امنیتی‏‌شدن آب در ایران/مراد کاویانی راد

مقدمه مؤلفه‌های «کمبود» و «نیاز» در پیدایش مناسبات قدرت و جهت‏دهی به آنها نقش بنیادی دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهند در چند دهه گذشته به دلیل پدیده‌هایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقه‏ای، کشورهایی که پیش از این، آب‌و‌هوای خشک و…