منابع مطالعاتی هویت قومیت و ناسیونالیسم

منابع مطالعاتی هویت قومیت و ناسیونالیسم

 بودن تیراژ و توزیع نا مناسب توسط ناشران رنج می برند. با عنایت به این مسائل سایت آذری ها در بخش سعی می کند به جمع آوری و معرفی آثار منتشر شده پیرامون این موضوع اقدام نماید. این بخش مرتبا به روز خواهد شد و مخاطبان می توانند

ناسیونالیسم قومی در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت منطقه

ناسیونالیسم قومی در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت منطقه

گروه از دهه 1950 به بعد از نظر سیاسی فعال بوده اند. 70 مورد از این گروه ها ، درگیر فعالیت ها و سیاست های خشونت آمیز و مسلحانه در سراسر جهان شدند.این گروه های مسلحانه سالیان متمادی به صورت سرسختانه در برابر استقرار صلح مقاومت کردند و از این…

کلی بافی همیشه بد است

کلی بافی همیشه بد است

پرسش پرداخت. من هم به عنوان یک ناسیونالیست ایرانی، در این جلسه سخنرانی حضور به هم رساندم تا از فحوای سخن و مدعای ایشان اطلاع یابم. اما سخنرانی ایشان برخلاف تصور اولیه من و بسیاری دیگر از دوستان، به دور از هر نظریه و تحلیل مرتبط با اقتصاد سیاسی و…

فاشیسم و ناسیونالیسم

فاشیسم و ناسیونالیسم

 به برخی از تجربیات تاریخی نیمه نخست قرن بیستم میلادی، آن را مساوی یا دست کم مستعد فاشیسم می دانند، در حالی که لزوماً این چنین نیست. در این نوشتار کوشش بر این خواهد بود که ضمن اشاره ای کلی و گذرا به هردوی این مفاهیم، نقاط افتراق و زمینه…

نهضت مشروطه و زایش گفتمان ملی

نهضت مشروطه و زایش گفتمان ملی

مفاهیم اساسی چون کشور و مرز که در ادبیات مشروطه بیشتر به "وطن" تعبیر می شد در همین دوره وارد گفتمان سیاسی ایران شد. وطن یکی از عمده ترین مولفه های گفتمان ملی است که از آن به اندیشه مملکت[1] تیز تعبیر می شود. که پایه آن احساس تعلق به…