«نه» بزرگ تبریز و آذربایجان به نامزدهایی که به تبلیغات قومی دست زدند / انتخابات مجلس دهم 1394

«نه» بزرگ تبریز و آذربایجان به نامزدهایی که به تبلیغات قومی دست زدند / انتخابات مجلس دهم 1394

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که ستادهای اخذ رای شاهد مشارکت بالای مردم استان های کشور به ویژه در شمالغرب بودند. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» در این دوره از رقابت های انتخاباتی بر خلاف دوره های قبل جریان ارتجاع قومی فعالیت های…

تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید شده، در شبکه تجزیه طلب گوناز

تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید شده، در شبکه تجزیه طلب گوناز

شبکه تجزيه طلب و ضد ایرانی گوناز وابسته به "سیا"،هفته گذشته فیلم های سخنراني "هادي بهادري" از نامزدهاي انتخابات مجلس در اروميه را گذشته پخش کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذری ها» هادی بهادری از نامزدهای انتخابات مجلس دهم و از نزدیکان استاندار فعلی آذربایجان غربی متهم به…