هویت طلبی بار دیگر فاجعه آفرید

هویت طلبی بار دیگر فاجعه آفرید

هویت طلبی سفید که در سالهای اخیر گسترش اجتماعی کم سابقه ای در جوامع اروپایی و آمریکای شمالی یافته، مدعی است که درصدد پاسبانی از فرهنگ، هویت و نژاد سفید در برابر فرهنگ ها، هویت ها و نژادهای دیگر است. یکی از نکات مورد تاکید هویت طلبان سفید مساله جمعیت…

جدایی طلب، فدرالیست، هویت طلب| ده دلیل در رد این تقسیم بندی

جدایی طلب، فدرالیست، هویت طلب| ده دلیل در رد این تقسیم بندی

یکم- جدایی طلبان: این دسته قانون اساسی را قبول نداشته و بر علیه نظام سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور بسته به توانایی‌هایشان دست به هر کاری می زنند. آنها خود را در تقابل با ملت ایران قرار داده اند و عرصه حضور خود را حتی بصورت مسلحانه و…

«هویت‌طلبی»؛روی دیگر سکّه قومیت گرایی | صرفا جهت اطلاع مسئولان

«هویت‌طلبی»؛روی دیگر سکّه قومیت گرایی | صرفا جهت اطلاع مسئولان

اشاره: قومیت­گرایی صرف و حس ناسیونالیستی افراطی، روی دیگر سکه­ی داعشی­گری است که چشم و گوش عقل را کور و کر و انسان را گرفتار جهالتی مضاعف می­کند و تا حشر «صُمٌّ بُکمٌ عمیٌ» می­ماند، صاحبش را می­سوزاند، اما دودش به چشم دیگران می­رود و نه تنها جامعه­ای را بلکه…