پان‌ترکیسم و ‌پان‌آذریسم/دانلود

پان‌ترکیسم و ‌پان‌آذریسم/دانلود

کتاب سعی کرده است از ابعاد مختلف محلی،ملی، منطقه ای و بین المللی به بررسی موضوع پرداخته و نتایج حاصله از این ایدئولوژی‌ها را بسنجد.وب سایت آذری‌ها ضمن پیشنهاد مطالعه و مرور فایل پی.دی.اف این کتاب به خوانندگان توصیه می‌کند جهت رعایت حقوق معنوی کتاب حاضر را از انتشارات ابرار…

«زوزه کشی هویت طلبان قومی در ورزشگاه یادگار امام تبریز: رجعت هویتی از انسان به غیرانسان؟»+فیلم

«زوزه کشی هویت طلبان قومی در ورزشگاه یادگار امام تبریز: رجعت هویتی از انسان به غیرانسان؟»+فیلم

پان ترکیسم و هر نوع عصبیت قومی آمیزه ای از جهل و جنون است. به گزارش آذریها این حقیقت با ملاحظه به رفتار و کنش های غیر انسانی کسانی که خود را «هویت طلب» می نامند بیشتر آشکار می شود. هویت طلبی به معنی بازگشت، رجعت یا خواستن یک کیستی…