ترکیه 1930: سیاست جداسازی کودکان کُرد از خانواده و آسیمیلاسیون کردها

ترکیه 1930: سیاست جداسازی کودکان کُرد از خانواده و آسیمیلاسیون کردها

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذری ها، عایشه حُر تاریخ نگار ترکیه در یکی از آخرین مقالات تاریخی خود که در روزنامه رادیکال به چاپ می رسد به سیاست های آسیمیلاسیون دولت ترکیه در دوران آتاترک و اینونو علیه مردم کرد درسیم (استان تونجی) پرداخته است. وی در بخشی…

کش و قوس مذاکرات صلح با کردها

کش و قوس مذاکرات صلح با کردها

سر گیری مذاکرات صلح اشاره و تاکید کرده بودم که لازم است هر دو طرف پای میز مذاکره بنشینند.در این دوران از طرف کردها اظهارات متعددی مبنی بر شکست و اتمام روند مذاکرات شنیده شد. رهبری پ.ک.ک در قندیل بارها بر این موضوع تاکید و پایان مذاکرات را اعلام کرده…