جستجوی هویت کروات‏ها در ایران باستان

جستجوی هویت کروات‏ها در ایران باستان

 اول-خیرمقدم به میهمانان سمپوزیوم و اعلام برنامه‏ -محمد جواد آسایش سفیر جمهوری اسلامی ایران‏ در کرواسی -شفکو عمر باشیچ کفتی و رئیس مشخت جامعه‏ اسلامی کرواسی -اعلام برنامه توسط مؤلف و مجری«پروفسور زلاتکو تومیچیچ»:دو قرن تحقیقات توسط کرواتهای‏ ایران‏شناسـ فصل دوم-مباحث مقدماتی‏ 1-فهرست مقالات ارائه شده ایران-کرواسی از سال 17797 تا 1999 میلادی…