درباره ما

درباره ما

وب‌سایت تحلیلی «آذری‌ها» فعالیت خود را در بهار 1391 آغاز کرده است. این وب سایت متشکل از گروهی از روشنفکران، اساتید دانشگاه، نویسندگان و روزنامه‌نگاران آذربایجانی است که با هدف ارتقای دموکراسی، وطنخواهی و تقویت همبستگی ملّی ایرانیان فعالیت می‌کنند.

سایت «آذریها» رسانه ای غیردولتی و مدنی است که از دریچه هویّت ملّی و انسجام اجتماعی به روندهای جاری در کشور می‌نگرند ولی ممکن است هر یک از نویسندگان و فعالان آن از باورها، عقاید یا جناح‌های مختلف بوده باشند.