دولت فرانسه: سازمان اطلاعات ملی ترکیه عامل ترور سکینه جانسیز و 2 فعال زن کرد

۲۳ فروردین, ۱۳۹۴
دولت فرانسه: سازمان اطلاعات ملی ترکیه عامل ترور سکینه جانسیز و 2 فعال زن کرد

ترور سکینه جانسیز، فیدان دوغان و لیلا سویلَمَز معرفی شده است. همچنین روزنامه “لوموند” فرانسه نیز با تکیه بر این 46 مدرک، سازمان اطلاعات ملی ترکیه را به عنوان عامل ترور 3 فعال زن پ.ک.ک معرفی کرده است.
بعد از 2 سال تلاش های مداوم وکلای این 3 فعال زن پ.ک.ک حکومت فرانسه تصمیم گرفته است تا مدارکی را که تا این مدت به صورت محرمانه نگه داشته بود، منتشر کند. بعد از انتشار این مدارک، روزنامه کثیر الانتشار “لوموند” با تیتر خبری تحت عنوان “سوءقصد به زنان کرد: تمام مدارک به سرویس مخفی اطلاعاتی ترکیه را اشاره می کند” عنوان کرده است: 39 مدرک سرویس اطلاعات پلیس داخلی فرانسه (DGSI) و 7 مدرک سرویس اطلاعات پلیس خارجی فرانسه (DGSE) سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) را به عنوان عامل این ترور معرفی می کند.
همچنین قاضی پرونده این ترور، بعد از انتشار این مدارک اعلام کرده است: “عمر گونِی” مظنون شماره 1 در ترور 3 زن فعال کرد، وابسته به سرویس اطلاعاتی ترکیه (میت) است. همچنین بر اساس این مدارک جدید؛ برای ترور سکینه جانسیز در پاریس، پایتخت فرانسه 6 هزار یورو پرداخت شده است. در خصوص ارتباط 2 فرد از سازمان اطلاعات ملی ترکیه با عمر گونی نیز فایل های صوتی در دست است که در آن 2 فرد مشنسوب به میت در گفتگو با مظنون شمار یک پرونده نقشه ترور را طراحی می کنند.
علاوه بر این، در مدارکی که توسط سرویس اطلاعات پلیس داخلی فرانسه ارائه شده است یک مدرک وجود دارد که جواب سازمان اطلاعات ملی ترکیه به روند تحقیقات در فرانسه را نشان می دهد. بر اساس این مدرک، میت ضمن اعلام ناراحتی خود از اتهاماتی که به ساختار سازمان اطلاعات ملی ترکیه وارد آمده است عنوان کرده: این گونه مورد اتهام قرار گرفتن تشکیلاتی که در حل و فصل مسئله تروریسم در منطقه و جهان نقش بسیار بزرگی بازی می کند؛ ناامید کننده است.

منبع: کردپرس