فردوسی در اسرع وقت و با افتخار به جایگاه خود در سلماس بازگشت

۸ اسفند, ۱۳۹۳
فردوسی در اسرع وقت و با افتخار به جایگاه خود در سلماس بازگشت

و جامعه مدنی جهت نقد حرکت نه چندان سنجیده در تغییر نام میدان فردوسی به انقلاب تشکر کرده و ضمن تاکید بر هویت ملی قول داد در اسرع وقت تندیس فردوسی را در این میدان نصب نماید.

12 ساعت پس از این بیانیه ، شهرداری سلماس در اولین ساعت آدینه 9 اسفند این تندیس را به جایگاه اولیه خود بازگردانید.

این تصمیم حاصل کوشش های جامعه مدنی آذربایجان و فعالان راستین مدنی است که خواستار امنیت و حضور نشاط و آرامش و ایرانیت در کشور و منطقه هستند. اگر کوشش های دموکراتیک و اجتماعی نویسندگان، روشنفکران و فعالان مدنی آذری و هم چنین همراهی سایر ایرانیان به ویژه روشنفکرانی چون تورج دریایی،داریوش آشوری و میرجلال الدین کزازی با آنها نبود این آزمون با شکوه به نتیجه مطلوب نمی رسید.