رسانه های باکو: تهدید ج.آذربایجان از سوی شمخانی

۱۵ دی, ۱۳۹۳
رسانه های باکو: تهدید ج.آذربایجان از سوی شمخانی

عالی امنیت ملی از تیتر «دریادار ایرانی آذربایجان را تهدید کرد» استفاده کردند.
شمخانی در مراسم یادبود شهید تقوی که در مقابله با داعش در عراق به شهادت رسیده بود خطاب به کسانی که می پرسیدند چرا ایران در سوریه و عراق مداخله می کند، گفته بود: اگر ایران با داعش در سوریه و عراق مبارزه نکند ناچار است در سیستان،آذربایجان، شیراز و اصفهان با آن رودرو شود.
رسانه های جمهوری باکو با انتقال این خبر نوشتند، «نام بردن شمخانی از آذربایجان هنگامی که داشت ایالات ایران را بر می شمرد تعجب بر انگیز است».
ظاهرا روزنامه نگاران ینی مساوات تسلط کافی بر شیوه های خبر خوانی ندارند و متوجه شدند که منظور شمخانی از آذربایجان معطوف به استان های آذربایجان شرقی،غربی و اردبیل است. آیا رسانه های باکو از این موضوع بی اطلاع هستند؟
روزنامه مساوات خبر داد: تدریس زبان ترکی در سپاه پاسداران