هم صدایی علیه نام جعلی در لیگ فوتبال امارات

۷ خرداد, ۱۳۹۲
هم صدایی علیه نام جعلی در لیگ فوتبال امارات

تقابل با ایران و نفی حقایق تاریخی بهره می‌برند و آنچه تحت‌عنوان تعامل با آنها مطرح می‌شود، نوعی توجیه به‌شمار می‌رود.
وقتی رییس یک دولت باافتخار اعلام کند برای نخستین‌بار پس از انقلاب در سطح رییس‌جمهور، به این کشور سفر کرده یا در یکی دیگر از کشورهای عربی در زیر تابلوی خلیج‌ ع ر ب ی می‌نشیند، باید بداند که دیپلماسی، تنها سفر کردن نیست. باید بداند یک کشور می‌تواند بدون یک سفر رسمی دیپلماتیک، سطحی قوی از خود در روابط بین‌الملل بر جای بگذارد که کشورهای کوچک -که تا چند سال پیش، اصلا روی نقشه دیده نمی‌شدند- نتوانند برای منافع ملی ما، خطرساز شوند.
رییس دولت باید بداند حتما دلیلی وجود داشته که روسای‌جمهور پیش از او، با آنکه از نظر نگرش سیاست خارجی، به ارتباط با همه کشورها معتقد بودند، هیچ‌گاه به چنین کشوری سفر نکرده‌اند. به هر حال این مساله بیش از آنکه ریشه در امری ورزشی داشته باشد، حاکی از موضع‌گیری سیاسی است. اعراب نشان داده‌اند هرگاه شرایط دیپلماسی ما، در نقطه اوج قرار نداشته است، از این وضعیت نهایت سوء‌استفاده را می‌کنند و منافع ملی ما را تهدید می‌کنند. این اشکالات در دستگاه دیپلماسی و دیپلماسی ورزشی ما، کجا با اصل «عزت» که در جمهوری اسلامی یک اصل نهادینه‌شده است، سازگاری دارد؟ امارات در دوران جنگ تحمیلی، کمک‌های قابل‌توجهی به صدام داشت تا جوانان ما را به شهادت برساند و خانه‌های هموطنان‌مان را روی سرشان خراب کند.
در عین حال باید با بازگرداندن دیپلماسی کشور به شرایط مساعد و عزتمند، کشورهای کوچک عرب منطقه را بار دیگر متوجه جایگاه بی‌بدیل ایران و ایرانی کنیم. برخی کشورهای منطقه، عامل قدرت‌های فرامنطقه‌ای هستند پس بهتر است به جای تحمل محدودیت‌ها و قرار گرفتن در شرایطی که این کشورهای کوچک احساس کنند برای واردات و گذران امور کشور به آنها نیاز داریم، با همان قدرت‌های فرامنطقه‌ای وارد مذاکره شویم. همچنین به‌جز مراودات رسمی که به‌ناچار در حوزه کنفدراسیون فوتبال آسیا یا «فیفا» با این کشور داریم، فدراسیون فوتبال و دستگاه ورزش را از هرگونه دیدار، مراوده غیررسمی یا بازی دوستانه برحذر داریم. بازیکنان فوتبال ما نیز بارها ثابت کرده‌اند به‌عنوان نمایندگان مردم کشورمان، به منافع ملی و اصول ایرانی و اسلامی ما تا چه اندازه حساس هستند.
بر این اساس باید از هرگونه حضور در لیگ کشور مذکور خودداری کنند .می‌توانیم با کمک رسانه‌های داخلی و اصحاب رسانه در کشورمان که افرادی نخبه و توانا هستند، به تقبیح این عمل کشور عربی مذکور بپردازیم و به شکل یکصدا از مجامع جهانی بخواهیم یک‌بار برای همیشه تکلیف جعل نام بزرگ خلیج‌فارس را روشن کنند. در عین حال به نظر نمی‌رسد با توجه به نفوذ اعراب در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا، آنها به شکایت رسمی ما در این خصوص پاسخی بدهند . با این حال کمپین‌های جمعی در همه بخش‌ها علیه هرگونه استفاده از نام جعلی برای خلیج‌فارس، باید از حالت مقطعی و انفعالی خارج شده و همانند یک دستورالعمل، توسط بخش‌های رسمی و غیررسمی و مردمی در ایران پیگیری شود.