دبیرشورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان؛ ترکیه به کُردهای عراق خیانت می کند

۱۲ دی, ۱۳۹۱
دبیرشورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان؛ ترکیه به کُردهای عراق خیانت می کند

گفت: کُردها باید اختلافات خود را با حکومت مرکزی عراق از راه دیالوگ و مذاکره با شیعیان و مالکی حل کنند زیرا در شیپور جنگ دمیدن ، هیچ نفعی برای کردها نخواهد داشت.

 وی افزود : باید شناخت و مراقب بود که در دام و تله نیرویی منطقه ایی، مانند ترکیه نیافتیم . سیاست اتخاذ شده کنونی  ترکیه این است که کُردها با بغداد تعامل و توافق نداشته باشند و به کردها وعده توخالی ایجاد حکومت کردی می دهند. اما زمانی که ترکیه با عراق وارد مذاکره شد ، به کُردها خیانت خواهد شد و هیچ دستاوردی برای کردها در برنخواهد داشت. باید به این افراد گفت که هوشیار و مراقب باشید که ترکیه شما را نفریبد و خود با بغداد به توافق برسد و دستاوردهایی را نیز که تاکنون به دست آوردیم از بین خواهد رفت. وی گفت  هم اکنون سربازان ترکیه در داخل خاک شمال کردستان مستقر اند اما یک سرباز ایرانی وجود ندارد.