دیدار مبارز قربانلی با لابی یهودیان فرانسه

۲۰ تیر, ۱۳۹۵
دیدار مبارز قربانلی با لابی یهودیان فرانسه

در دیدار هیات نمایندگان یهودیان فرانسه با مبارز قربانلی، رییس کمیته دولتی امور دینی جمهوری باکو ، بر پیشبرد سیاست «تساهل دینی و چندفرهنگ گرایی » در جمهوری باکو تاکید شد.

به گزارش آذریها به نقل از پایگاه اینترنتی «کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان» هیات نمایندگان جمعیت یهودیان فرانسه و  آندره کاسمیکی ، رهبر انجمن یهودی «والیسکه» و روشنفکران یهودی مشهور فرانسه با مبارز قربانلی ، رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان دیدار کردند.

در این دیدار ، مبارز قربانلی با تاکید بر اینکه فضای تساهل و چندفرهنگ گرایی در جمهوری باکو دارای تاریخی کهن است، گزارشی درباره فعایت جمعیت یهودیان در جمهوری آذربایجان ارایه کرد.

مبارز قربانلی گفت : « تساهل دینی ، سبک زندگی مردم جمهوری آذربایجان است و نمایندگان تمامی ادیان در آذربایجان در قرون متمادی در صلح و برادری زندگی کرده اند. »

مبارز قربانلی با ابراز رضایت از برگزاری همایش «تساهل دینی؛ فرهنگ همزیستی در آذربایجان» که در چارچوب طرح «در قلب پاریس» و با سازماندهی بنیاد حیدرعلی اف در سپتامبر سال گذشته در فرانسه برگزار شد، گفت : «  مناسبات دولت – دین،  در حفاظت از سنت های تساهل در جمهوری آذربایجان نقش مهمی ایفاء می کند. در قانون اساسی جمهوری آذربایجان که در سال 1995 تصویب شد، اصل لائیک بودن دولت جمهوری آذربایجان لحاظ شده است که اصل لائیسم، شامل مناسبات دین-دولت نیز است.  امروز یکی از عناصر مهم تساهل موجود در جمهوری آذربایجان، تبدیل شدن حفاظت از تساهل، به سیاست دولت می باشد.»

آندره کاسمیکی ، رهبر انجمن یهودی والیسکه فرانسه نیز گفت : « حاکم بودن فضای تساهل و چندفرهنگ گرایی بر کل جمهوری آذربایجان را مشاهده کردیم. در جمهوری آذربایجان نمایندگان تمامی ادیان و فرهنگ ها و اقلیت های قومی در حالت هماهنگی و احترام متقابل زندگی می کنند. تصادفی نیست که الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان، سال 2016 را به عنوان «سال چندفرهنگ گرایی» اعلام کرده است.»

در این دیدار در خصوص ارزش های «تساهل و چندفرهنگ گرایی» مردم باکو و توجه به یهودیان در این جمهوری و همچنین همکاری با جمعیت یهودیان فرانسه تبادل نظر شد.

کتاب «تصاویر مکان های دینی آذربایجان» به آندره کاسمیکی ، رهبر انجمن والیسکه هدیه شد. در این دیدار، میلیخ یئودایوف، رهبر جمعیت یهودیان کوهستانی باکو و معاونان و مدیران شعبات کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری باکو نیز حضور داشتند.