نهایی سازی سند راهبردی کشورهای فارسی زبان

۲۷ شهریور, ۱۳۹۵
نهایی سازی سند راهبردی کشورهای فارسی زبان

شورای راهبردی کشورهای فارسی زبان که شامل افعانستان، تاجیکستان و ازبکستان است، به ریاست سیدمحمدرضا دربندی، معاون بین الملل بنیاد سعدی و با حضور قهرمان سلیمانی، رایزن سابق ایران در تاجیکستان و معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مردانی، سفیر سابق ایران در ازبکستان، مرجانی‌نژاد، مسئول سابق خانه فرهنگ ایران در هرات، حیدری، کارشناس میز تاجیکستان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اسماعیلی، عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در ساختمان بنیاد سعدی برگزار شد.

به گزارش آذریها به نقل از ایراس این جلسه که در دهه سوم شهریور ماه سال جاری برگزار میشد توانست به گامهای موثری در راستای نهایی سازی سند مزبور دست یابد.

معاون بین الملل بنیاد سعدی در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه ما در بنیاد سعدی به دنبال یک سند ظاهری نیستیم، گفت: برای تنظیم سند راهبردی زبان فارسی، فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط ضعف و نقاط قوت پیش روی زبان فارسی در مناطق مختلف دنیا را با استفاده از تجربیات و بارش فکری سفرا، رایزنان، استادان اعزامی و کارشناسان کشورهای مدنظر، در جلسات متعدد بررسی کرده تا به سند نهایی رسیده ایم.

وی با بیان اینکه ازبکستان به دلیل وجود بخش فارسی زبان در این کشور، علاوه بر شورای راهبردی آسیای مرکزی در شورای راهبردی کشورهای فارسی زبان نیز بررسی می شود، ادامه داد: سند راهبردی زبان فارسی حوزه کشورهای فارسی زبان نیز همچون 12 حوزه مشخص شده دیگر در بنیاد سعدی، با دو راهبرد منطقه ای و کشوری و بر اساس ابعاد شناختی، عاطفی و نگرشی- ارزشی، تنظیم شده است.

معاون بین الملل بنیاد سعدی، ادامه داد: سندهای راهبردی زبان فارسی در بنیاد سعدی پس از نهایی شدن، مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه منطقه ای خود قرار خواهد گرفت و رایزنان فرهنگی ما به استناد سندهای راهبردی، برنامه های زبان فارسی خود را تنظیم و اجرا می کنند.

در این جلسه که محمد قالیباف، مدیر همکاری های بین المللی بنیاد سعدی، امیر پورپزشک، مدیر نمایندگی های بنیاد سعدی، لیلا سلیمانی خواه، مدیر مراکز تحقیقات زبان فارسی در معاونت بین الملل بنیاد سعدی و کارشناسان این حوزه در بنیاد سعدی نیز حضور داشتند، اعضای شورای راهبردی ضمن ارائه نتیجه بررسی بر روی نسخه اولیه سند راهبردی، نظرات و راهکارهای خود را برای نهایی شدن سند راهبردی کشورهای فارسی زبان ارائه دادند و با تایید نظر اعضای شورا، این سند به تصویب نهایی رسید.

معاونت بین الملل بنیاد سعدی، به منظور تنظیم سند راهبردی آموزش و گسترش زبان فارسی در کشورهای جهان، 13 شورای راهبردی را با حضور کارشناسان و فعالان منطقه همچون رایزنان فرهنگی و سفرای سابق، استادان اعزامی و روسای انجمن های دوستی، تشکیل داده است که این شوراها عبارتند از: شورای راهبردی کشورهای فارسی زبان شامل افغانستان و تاجیکستان، شورای راهبردی کشور هند، شورای راهبردی کشورهای پاکستان و بنگلادش، شورای راهبردی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، شوراری راهبردی کشور ترکیه، شورای راهبردی کشورهای خاورمیانه و آفریقاعربی شامل عراق، سوریه، لبنان، مصر، الجزایر، تونس، لیبی و مراکش، شورای راهبردی کشورهای آفریقای غیرعرب، شورای راهبردی کشورهای حوزه خلیج فارس، شورای راهبردی کشورهای شرق آسیا، شورای راهبردی کشورهای اروپای شرقی، شورای راهبردی کشورهای اروپای غربی، شورای راهبردی کشورهای آمریکای شمالی و شورای راهبردی کشورهای آمریکای لاتین.