باکو:اکثر زندانیان سیاسی از دینداران تشکیل می‌شوند

۲۸ مهر, ۱۳۹۵
باکو:اکثر زندانیان سیاسی از دینداران تشکیل می‌شوند

رییس سازمان «(جمهوری) باکو بدون زندانی سیاسی» اعلام کرد از 166 نفر زندانی سیاسی فهرست شده از طرف این سازمان، بیشترین گروه زندانیان سیاسی جمهوری باکو را زندانیان دیندار (مذهبی) با 120 نفر تشکیل می دهند.

به گزارش آذریها به نقل از «جنوب نیوز»، اوکتای گلعلی اف، رییس سازمان « (جمهوری) باکو بدون زندانی سیاسی» و الشن حسن اف، رییس مرکز بازرسی زندانیان سیاسی با برگزاری کنفرانس خبری در باکو اعلام کردند در تحقیقات این دو سازمان درباره زندانیان سیاسی جمهوری باکو، 166 نفر زندانی سیاسی فهرست شده اند.

این فهرست از زندانیان سیاسی جمهوری باکو، براساس معیارهای تاکید شده در قعطنامه شماره 1900 مجمع پارلمانی شورای اروپا در سوم اکتبر 2012، تهیه شده است.

اوکتای گلعلی اف گفت : « بی تردید این فهرست شامل  رقم واقعی تمامی زندانیان سیاسی نیست که در زندان های جمهوری باکو نگهداری می شوند. شمار زندانیان سیاسی خیلی زیاد است و این آمار بطور دائم تغییر می کندحاکمیت (جمهوری) باکو با پافشاری جامعه بین المللی ، گروهی را آزاد می کند و در مقابل، شمار دیگری را دستگیر می کند

زندانیان سیاسی به چند گروه تقسیم شده اند که یکی از این گروه ها روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زندانی سیاسی هستند که عبدل ابیلوف، نجات علی اف، آراز قلی اف، رشاد رمضانف، سیمور حضی، فکرت فرامرزاوغلو و جاوید شیرعلی اف از جمله آنها هستند. توفیق حسن لی و سادای شکرلی نیز از جمله نویسندگان و شاعران زندانی هستند.

در گروه زندانیان سیاسی که وکیل و مدافع حقوق بشر هستند نیز نام علی عباس رستم اف قید شده است.

در گروه فعالان جوان که زندانی سیاسی هستند نیز نام های ایلکین رستم زاده، الوین عبدالله اف، قیاس ابراهیم اف، بایرام محمدوف، الگیز قهرمان از جمله اسامی ثبت شده است.

ایلقار محمدوف، زین العابدین باقرزاده، فواد قهرمانلی، محمد ابراهیم، آصف یوسفلی، فواد احمدلی و فائق امیرلی از جمله سیاستمداران زندانی هستند.

گروه زندانی سیاسی دیندار ، با 120 نفر، بزرگترین گروه زندانیان سیاسی جمهوری باکو را به خود اختصاص داده است.

افرادی که در ارتباط با پرونده محسن صمدوف، رهبر حزب اسلام دستگیر شده اند، 41 نفر هستند.

در این فهرست ( زندانیان سیاسی مذهبی) اسامی  الشن مصطفی اوغلو (کارشناس علوم دینیو آبگل سلیمانف ( روحانی شیعه)،  دستگیر شدگان در ارتباط با اعتراضات به مسابقه موسیقی «یوروویژن» و جشنواره فولکلور ماسالی و «زندانیان حجاب» ( دستگیر شدگان در تظاهرات مقابل وزارت آموزش در اعتراض به ممنوعیت حجاب دانش آموزان دختر) نیز ذکر شده است.

اسامی دستگیر شدگان در ارتباط با «پرونده نارداران» از جمله طالع باقرزاده نیز در این فهرست آمده است.

در گروه «گروگان های سیاسی» نیز اسامی پنج تن از زندانیان سیاسی قید شده است که النور سیدوف، برادر همسر علی کریم لی، رییس حزب جبهه خلق، مبارز عبدالله اف، از خویشاوندان مدیر پیشین دانشگاه بین المللی باکو، مراد عدیل اف، برادر ناطق عدیل اف، روزنامه نگار منتقد  و رفعت زاهدوف و روشن زاهدوف، از بستگان غنیمت زاهدوف ( روزنامه منتقد و مهاجر در فرانسه) ذکر شده است.

در گروه «مقامات دولتی سابق» نیز اسامی علی انسان اف، وزیر پیشین بهداشت، آصف لطیف اف، از کارکنان «سرویس ویژه حفاظت دولت» و رفعت صفروف، بازجوی سابق دادستانی  شهرستان «زرداب» ذکر شده استاسامی افسران پیشین «پلیس ویژه» ، اعضای دسته «پرستوها» که در قره باغ جنگیده اند و افرادی که در ارتباط با پرونده «صورت حسین اف» ، نخست وزیر پیشین زندانی شده اند، نیز در این گروه قید شده است.