جوییش پرس: اسراییل پنجمین شریک تجاری باکو

۱ آبان, ۱۳۹۵
جوییش پرس: اسراییل پنجمین شریک تجاری باکو

 

خبرگزاری رسمی آذرتاج جمهوری باکو خبر داد نشریه «جوییش پرس» آمریکا در مقاله ای تحت عنوان «روابط باکواسراییل؛ الگوی مناسبات یهودیمسلمان» نوشت نیمی از نفت اسراییل، از جمهوری باکو تامین  و برای شهروندان اسراییل ، در فرودگاه  جمهوری باکو روادید صادر می شود.

خبرگزاری رسمی «آذرتاج» جمهوری باکو به نقل از مقاله سیمخی آهارون گرین در «جوییش پرس»  نوشت: « مناسبات میان دولت های (جمهوری) باکو و اسراییل و نیز  جوامع مسلمان و یهودی در (جمهوری) باکو، صمیمانه است. این نوع همکاری، می تواند برای مناسبات اسراییل با سایر کشورهای مسلمان نیز الگو باشد. میان اسراییل و باکو، اتحاد استراتژیک  به ویژه در زمینه های انرژی و فناوری های دفاعی وجود دارد. یکی از جهات نمادین مناسبات دوجانبه نیز صدور روادید برای شهروندان اسراییل در فرودگاه (جمهوری) باکو است. اسراییل یکی از معدود کشورهایی در دنیاست که برایش این نوع استثناء اعمال می شود. در سال 1991، پس از فروپاشی شوروی، اسراییل یکی از نخستین کشورهایی بود که حق حاکمیت (جمهوری) باکو را به رسمیت شناخت و در باکو سفارت دایر کرد. طی سال های اخیر، همکاری میان دو کشور نه تنها در زمینه های امنیتی، بلکه در زمینه های انرژی، کشاورزی، ارتباطات راه دور، فناوری های دنیای مجازی، بخش ساختمانی، بهسازی و بهداشت و توریسم توسعه یافته است. اسراییل پنجمین شریک تجارت خارجی (جمهوری) باکو است. امروز تقریبا 50 درصد نفت اسراییل از (جمهوری) باکو وارد می شود  و همکاری در زمینه فناوری های دفاعی در حال توسعه است. اگر سایر کشورهای دارای اکثریت جمعیت مسلمان از (جمهوری) باکو الگوبرداری می کردند، تغییرات مثبت در دنیا روی می داد