دانش “هادی بهادری” و اظهار نظر تاریخی و حقوقی/احمد تنوری

۲۸ بهمن, ۱۳۹۵
دانش “هادی بهادری” و اظهار نظر تاریخی و حقوقی/احمد تنوری

 

 

1-  متاسفانه در ایران به رشته های علوم انسانی نظیر تاریخ و حقوق به دید تخصصی و فوق تخصصی نگریسته نمی شود، و هر فردی به راحتی به خود اجازه اظهارنظر تاریخی یا حقوقی می دهد.  انشاء الله که بخشی از اظهارات این نماینده بر اساس عدم کفایت دانش ایشان به عنوان یک مهندس عمران در این علوم تاریخی و حقوقی باشد، در غیر اینصورت این اظهارات شباهت بسیاری با خط جریان های قومگرا در دهه های گذشته دارد. 

2-  ایشان می گویند تاریخ ایرانزمین به دستور آمریکا و انگلیس جعل شده است. در حالیکه پژوهش های تاریخی صورت گرفته در خصوص تاریخ ایرانزمین از مستندترین و ارشمندترین پژوهش های تاریخی جهان است. به جز چند کشور اطراف ایران نظیر ترکیه و عراق دوران صدام حسین و شیخ نشین های حوزه خلیج فارس و چند جمهوری تازه به دوران استقلال رسیده، هیچکدام از مراکز معتبر آکادمیک جهان منطقه در رشته های علوم تاریخی، خدشه ای بر اعتبار و صحت پژوهش های تاریخی ایران و مطالعات ایرانشناسی، به رغم تلاش های ترکیه و کشورهای عربی هنوز نتوانسته اند، کوچکترین خدشه ای بر اعتبار پژوهش های تاریخی صورت گرفته وارد کنند. در سال های اخیر هم دانش آکادمیک پژوهش های تاریخی در داخل ایران پیشرفت های چشمگیری داشته است، اما هرچه این دانش ها توسعه پیدا کرده است، بر احترام جامعه ی ایرانی نسبت به پیشگامان ایرانپژوهی افزوده شده است.

3-  ایشان مدعی می شوند که نام اماکن کشور در دوران پهلوی بطور گسترده و خصوصا در آذربایجان تغییر کرده است. در حالیکه به لحاظ آماری این مطلب گفته ی صحیحی نیست. در واقع معدودی از اسامی در هرمنطقه تغییر کرده است و تغریبا در تمام کشور به یک نسبت می باشد. ضمن اینکه برخی از اسامی بر اساس اسناد دست اول جغرافیای تاریخی به اسامی قدیمی تر بازگردانده شده است. البته در مواردی هم کج سلیقگی هایی بوده است. متاسفانه در دهه های اخیر این موضوع ابتدا در نشریات تجزیه طلبان در خارج کشور مطرح شده و سپس نشریات وابسته به قوم گرایان همان دیدگاه ها را در داخل کشور بازنشر می کنند. و امروز هم همان ادعاها بدون ذکر آمار و تعداد دقیق از تریبون مجلس مطرح می شود.

4-  این نماینده ابتدا اجرای کامل اصول 15 و 19 قانون اساسی را مطرح می کند و سپس در چارچوب همین اصول خواهان تدریس زبان ترکی در مدارس آذربایجان می شود. بدون اینکه متن این دو اصل از قانون اساسی را برای مردم و حتی نمایندگان بعضا ناآشنا با قانون اساسی مجلس یک بار بارخوانی کند. به نظر می رسد با این قانون اساسی موجود حتی اگر اراده حاکمیت هم بر این باشد که زبانی غیر از زبان فارسی در برخی از مدارس تدریس شود، امکانپذیر نباشد. 

5-   متن اصل‏ پانزدهم قانون اساسی عینا می گوید: (( ‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.)) پس با دقت در متن اصل پانزدهم می بینیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است که کتب درسی باید به زبان فارسی باشد. دقت کنید نوشته (( باید به زبان فارسی باشد. باید به زبان فارسی باشد. باید به زبان فارسی باشد.)) ، پس برخلاف دیدگاه ایشان اعمال سیاست الزام انتشار کتب درسی فقط مربوط به دوران رژیم گذشته نیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آن تأکید دارد. در همین اصل آماده است که (( تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است)) مفهوم آن ایت است که : تدریس به زبان ترکی آزاد نیست، کتاب های درسی باید به زبان فارسی باشد، طبعا تدریس کتابی که به زبان فارسی است هم خواه ناخواه به زبان فارسی خواهد بود. اما ادبیبات زبان های محلی و قومی را می توان در مدارس در کنار زبان فارسی تدریس کرد. به این نکته توجه داشته باشید: (( قانون اساسی تاکید کرده است در کنار زبان فارسی. درکنار زبان فارسی. در کنار زبان فارسی)). یعنی این تدریس ادبیات محلی و قومی صرفا در کنار زبان فارسی آزاد است و بدون اینکه زبان فارسی در کنار آن تدریس شود ممنوع است.

6-  نماینده ی ارومیه مدعی می شود که شاخص درآمد سرانه ی استان آذربایجان غربی از میانگین کشوری 40 درصد پایین تر است و این استان در شاخص های بهداشت و درمان و آموزش جزء استان های آخر است و راههای این استان تعریفی ندارد. ایشان برای مردم و نیز آندسته از نمایندگان که ممکن است مطالعه ی دقیق نداشته باشند روشن نمی کند که این درآمد سرانه پایین و نیز وضع نامطلوب بهداشت در استان آذربایجان غربی به فرض صحت ادعای ایشان، بیشتر در مناطق کردستانی جنوب این استان است و نیز وضع نامطلوب راه ها هم بیشتر در شهرستان های جنوبی این استان به چشم می خورد تا راه های شهرستان هایی نظیر ارومیه و خوی و سلماس و ماکو و پلدشت و غیره. کافیست بطور فرضی شهرستان های کردستانی یا عمدتا کردنشین مهاباد، بوکان، اشنویه، پیرانشهر و سردشت و … را از این استان جدا کنید، خواهید دید آمار و شاخص ها  اوضاع بهداشت و راهها در آن صورت در کجای رده بندی ها قرار می گیرد.  

احمد تنوری – عضو حزب اراده ملت ایران