حضور علی اف در نشست ریاض، هشداری ملایم به ایران و روسیه بود

۱۰ خرداد, ۱۳۹۶
حضور علی اف در نشست ریاض، هشداری ملایم به ایران و روسیه بود

 

روزنامه «ینی مساوات» چاپ باکو نوشت : « از نظر کارشناسان، حضور الهام علی اف ، رییس جمهوری آذربایجان در نشست ریاض با حضور دونالد ترامپ، هشدار ملایمی از طرف جمهوری آذربایجان به ایران و روسیه بود

پایگاه اینترنتی «ینی مساوات» در تحلیلی تحت عنوان «وزیر دفاع کشوری که (جمهوری) آذربایجان را به «ناتوی اسلامی» دعوت کرد، به باکو سفر می کند»، نوشت : « وزیر دفاع عربستان سعودی برای سفر به مسکو آماده می شود. مساله در این است که اندکی قبل از سفر بن سلمان به مسکو،    نشست سران اسلامی در ریاض با  حضور و به ابتکار دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا برگزار شد. همچنین ایده ایجاد «ناتوی اسلامی» مطرح شده است که در وهله نخست خطری برای منافع ایران در منطقه است  و سپس برای روسیه نیز خطر محسوب می شود و موجب ناراحتی تهران و مسکو است. علاوه براین، در زمان سفر دونالد ترامپ ، آمریکا و عربستان سعودی که متحد اصلی آمریکا در جهان عرب است، قرارداد تسلیحاتی به ارزش 360 میلیارد دلار امضاء کردند. درنظر است 110 میلیارد دلار از این توافق ، بطور فوری اجرایی شودطبیعی است که این توافق نامه، تفاهمی خیلی بزرگ است و می تواند بر توازن نظامی در منطقه تاثیر بگذاردمحتمل است که در سفر بن سلمان به مسکو، علاوه بر موضوع مبارزه با داعش، موضوع توازن قوا در منطقه نیز گفتگو شود. »

ینی مساوات افزوده است : « در نشست سران در ریاض، موضوع «ناتوی اسلامی» یا «ارتش اسلامی» نیز بحث شده است.   در سال گذشته عربستان سعودی که ایده «ارتش اسلامی» را مطرح کرد، از (جمهوری) آذربایجان نیز برای حضور در آن دعوت کرد. هنوز هم  پاسخ رسمی باکو به این دعوت، در میان نیست. این نیز جلب توجه می کند که در نشست سران اسلام در ریاض ، الهام علی اف ، رییس جمهوری آذربایجان نیز شرکت کرد. برخی از کارشناسان، این را هشدار ملایم باکو به ایران و روسیه ارزیابی می کنند. این را نیز از یاد نبریم که عربستان سعودی ، متحد اصلی  (جمهوری) آذربایجان در جهان عرب و جهان اسلام است و یکی از سه کشور مهم سازمان همکاری های اسلامی است. این کشور، صرفا بخاطر اشغال هفت ناحیه اطراف قره باغ کوهستانی، با ارمنستان روابط دیپلماتیک برقرار نکرده است و ارمنستان را به رسمیت نشناخته استاز این نظر، (جمهوری) آذربایجان نمی تواند در مقابل درخواست ها و پیشنهادهای ریاض ، بی اعتنا و بی طرف بماند. محتمل است که در دیدارهای بن سلمان در باکو، این موضوع نیز از جمله گفتگوهای محرمانه خواهد بود. علاو بر این، سفر وزیر دفاع عربستان سعودی به باکو بلافاصله پس از سفرش به مسکو، جلب توجه می کندیعنی، ضرورت هماهنگی در مسایل نظامی روز احساس می شود و حتی ممکن است بازهم ساعتها، به «وقت باکو» کوک شوندطی سال های اخیر، پایتخت (جمهوری) آذربایجان به مرکز گفتگوهای بین المللی تبدیل شده است که این نیز می تواند نشانه اهمیت ژئوپلتیک کشورمان تلقی شود. این اهمیت ، می تواند امکان مانور باکو را در سیاست خارجی و از جمله در مساله قره باغ کوهستانی افزایش دهد.   می توان این را با قطعیت بیان کرد که وزیر دفاع عربستان سعودی دست خالی از مسکو به باکو نخواهد آمداگر توجه داشته باشیم که وزیری که از مسکو به باکو سفر خواهد کرد، وزیر جنگ است، در آن صورت می توان تاکید کرد که در وهله نخست ، همکاری نظامی و نظامیفنی عربستان سعودی و (جمهوری) آذربایجان و نیز تجارت تسلیحات مورد توجه خواهد بودمی توان به این موارد، موضوع «ناتوی اسلامی» را نیز اضافه کردبعید نیست که محمد بن سلمان، واکنش مسکو را به ملحق شدن (جمهوری) آذربایجان، تنها کشور مسلمان قفقاز جنوبی به «ناتوی اسلامی»  جویا خواهد شد و در باکو نیز تلاش خواهد کرد که از موضع روشن رهبری (جمهوری) آذربایجان را در این مورد مطلع شوداین را نیز اضافه کنیم که آمریکا به علت مناقشه قره باغ کوهستانی، به (جمهوری) آذربایجان و ارمنستان سلاح نمی فروشد . اما، عربستان سعودی چنین تعهدی ندارد. علاوه بر آن، عربستان سعودی ، ارمنستان را به عنوان یک دولت به رسمیت نمی شناسددر این زمینه، ریاض می تواند هرگونه سلاحی را به باکو بدهد. در مجموع، مایه خوشحالی است که مناسبات میان دو کشور طی سال های اخیر در مسیر ارتقاء توسعه می یابد. اینکه اکثر توریست های عرب در باکو از عربستان سعودی هستند نیز این را به اثبات می رساندروابط انسانی به تحکیم روابط سیاسی نظامی نیز خدمت می کند.»