انجمن آذربایجان چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟

۱۹ شهریور, ۱۳۹۷
انجمن آذربایجان چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟

انجمن آذربایجان نام یک گروه تجزیه طلب است که با سوءاستفاده از نام زیبای آذربایجان همواره در مسیر بیگانه گرایی و وطن فروشی فعالیت کرده است.

1. در سال 1320 میرزا علی شبستری (از توده ای های تبریز) گروهی به نام «انجمن آذربایجان» را با هدف سیاسی راه اندازی کرد. پس از تاسیس فرقه دموکرات پیشه وری این اعضای این گروه به فرقه پیوستند و خود شبستری به ریاست به اصطلاح مجلس فرقه رسید.

2. در سال 1358 گروهی از بقایای فرقه دموکرات و سایر قوم‌گرایان، مانند محمدعلی فرزانه، حمید نطقی، سیدجواد هیات و… گروهی به نام «انجمن آذربایجان» راه اندازی و در واقع فعالیت آن را احیاء کردند.

شباهت تمام کسانی که انجمن آذربایجان راه اندازی میکنند در دو چیز است: «شکست» و «سازش کاری»! سلام الله جاوید و میرزا علی شبستری از طرف فرقه دموکرات به تهران رفتند و با قوام مذاکره کردند. آنها علاوه بر مذاکره، در  پشت پرده به توافق رسیدند تا با نیروهای ارتش و «رکن 2» همکاری لازم را انجام دهند. آنها همچنین هنگام بازگشت به تبریز در مسیر انزلی توسط نیروهای قوام تخلیه اطلاعاتی شدند.

 هنگام رسیدن ارتش ملی به تبریز سلام الله جاوید و میرزا علی شبستری به پیشباز رفتند! و به دلیل همکاری های سازنده ای که با رکن 2 داشتند، مورد عفو شاهانه قرار گرفتند. نکته اینجا است که در سال 1327 مجلس شورای ملی قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان را تصویب کرد که به جز اعضای کابینه و کسانی که مرتکب جنایت شده بودند، بقیه اعضای فرقه مورد عف قرار می‌گرفتند. از آنجایی که شبستری و جاوید از اعضای کابینه متجاسرین بودند می بایست مستقیما توسط پادشاه عف می شدند! که این کار به خوبی انجام شد و قوام السطنه به قول خود در قبال این دو عمل کرد!

اعضای انجمن دوم آذربایجان نیز همکاری های خوبی با ساواک داشتند. جواد هیئت در سال 1357 رئیس بیمارستان ارتش بود که زخمی های انقلابی فورا به آن منتقل می‌شدنددر این بیمارستان روش های درمانی و یا آمار زخمی ها و شهداء باید به صورت محرمانه باقی می ماند. ظاهرا از نظر سازمان امنیت وقت، جواد هیئت محرم بود!

«جریان انجمن آذربایجان» انصافا در 80 سال گذشته همکاری های خوبی داشته اند. کسانیکه این نام را برای خود انتخاب می‌کنند، خواسته و ناخواسته پیامی به افراد خاص میدهد: ما آماده معامله هستیم!