یک مقام امنیتی: رد پای عربستان در حوادث هتل تارای مهاباد

۱۳ آبان, ۱۳۹۴

امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصو صحوادث هتل تارای مهاباد گفت: بررسی ها نشان داد در انتشار این خبر در شبکه های اجتماعی 75 درصد شبکه های اجتماعی عربستان سعودی و 15 درصد شبکه های اجتماعی ترکیه دخیل بوده اند.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل ارتش سایبری گفت: کشورهای اروپایی و غربی ارتش سایبری تشکیل داده اند و کشور آمریکا نیز دارای ارتش 16 هزار نفری سایبری است.