راه بی سرانجام فرقه دموکرات پیشه وری:
شوروی اعضای فراری فرقه دموکرات پیشه وری را به سیبری تبعید کرد+فیلم

۱۷ آذر, ۱۴۰۰
شوروی اعضای فراری فرقه دموکرات پیشه وری را به سیبری تبعید کرد+فیلم

فرقه دموکرات پس از فروپاشی و فرار از ایران، که با دستور و هماهنگی استالین بود، سرنوشتی شوم پیدا کرد. اعضای این فرقه به چند دسته تقسیم شدند. پیشه وری توسط ک.گ.ب در یک تصادفی ساختگی کشته و غلام یحیی دانشیان به ریاست آن گمارده شد. خود فرقه نیز چند سال بعد منحل و در حزب توده ادغام شد.

اما بدنه فرقه که به فدائیان موسوم بودند سرنوشت بدتری پیدا کردند. آنها به دلایلی که خودشان نیز هیچ گاه نفهمیدند به سیبری تبعید و پس از پایان دوره محکومیتی که دلیلش را نمی دانستند مجبور به زندگی در قزاقستان شدند. آنها هیچگاه به وطن خود بازنگشتند و در گمنامی و ندامت درگذشتند. گوشه ای از تراژدی آنها بعدها در یک فیلم به تصویر کشیده شد.