در سی‌امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، از دکتر حمید احمدی تقدیر به عمل آمد
تقدیر از دکتر حمید احمدی به عنوان پژوهشگر برگزیده

۲۷ آذر, ۱۴۰۰
تقدیر از دکتر حمید احمدی به عنوان پژوهشگر برگزیده

دکتر حمید احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران مورد تقدیر قرار گرفت.

در سی‌امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، دکتر حمید احمدی، از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به همراه هفت تن دیگر از اساتید دیگر دانشکده‌های دانشگاه تهران، به عنوان پژوهشگر برگزیده شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

دکتر احمدی استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر شناخته شده در زمینه مطالعات ملّی در ایران، مطالعات خاورمیانه و جامعه‌شناسی تاریخی است. از جمله آثار ایشان می‌توان به کتاب‌ها و ترجمه‌های زیر اشاره کرد:

قومیت و قوم گرایی در ایران: افسانه و واقعیت، نشر نی
بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ایران: هویت، ملیت و قومیت، مؤسسه تحقیقات علوم انسانی
روابط فرهنگی ایران و ترکیه، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات
سیر تحول جنبشهای اسلامی از نهضت سلفیه تا بهار عربی، انتشارات دانشگاه امام صادق

فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد(ترجمه) انتشارات دانشگاه تهران
پان ترکیسم: یک قرن در تکاپوی الحاق گری (ترجمه) نشر نی
اسلام در انقلاب: جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب (ترجمه) انتشارات کیهان
پیامبر و فرعون: جنبشهای نوین اسلامی در مصر (ترجمه) انتشارات کیهان
سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه (ترجمه) نشر جامی

همچنین شمار فراوانی مقاله علمی به فارسی و انگلیسی از این استاد گرامی به چاپ رسیده است که از بهترین و معتبرترین منابع پژوهشی درباره مسائل ایران و خاورمیانه محسوب می‌شوند.