باکو کنترل رسانه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی را تشدید می کند

۲۹ دی, ۱۳۹۴
باکو کنترل رسانه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی را تشدید می کند

رسانه های اینترنتی و برخط (on line) در مقابل رسانه های سنتی از جمله رادیو و تلویزیون، گفت : « در وضعیت موجود، تامین مالی منابع اینترنتی از طرف دولت، موضوعیت پیدا می کند و الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان نیز این مساله را مطرح کرده است.»
رییس شورای مطبوعات جمهوری آذربایجان در خصوص تغییرات در قوانین تنظیم کننده فعالیت رسانه ها در این کشور گفت : « روشن شدن وضعیت پایگاه های اینترنتی خبری، رادیوها و تلویزیونهای اینترنتی و وبلاگ ها در قانون رسانه های گروهی خیلی مهم است. باید آی پی ها و تمامی مختصات این رسانه ها و درجه اهمیت آنها در خبررسانی و میزان تاثیرگذاری آنها در افکار عمومی مشخص شود.»
افلاطون آماشوف با اشاره به افزایش نقش شبکه های اجتماعی در شکل دهی به افکار عمومی در جمهوری آذربایجان گفت : « برخی پروفایل ها  سه تا پنج هزار نفر بیننده دارند و این نشان می دهد که مطالب مثبت و منفی که منتشر می کنند بر توده قابل توجهی از مردم تاثیر می گذارد. حتی بعضا، فرد مشخصی را هدف قرار می دهند که در این مورد باید مساله مسئولیت پذیری نیز مطرح باشد. زیرا فضای دموکراتیک، با مسئولیت ناپذیری مغایرت دارد. »
افلاطون آماشوف در مورد تاثیرگذاری رسانه های خارجی بر افکار عمومی جمهوری آذربایجان نیز افزود : « اگر به گذشته نزدیک نگاه کنیم، می بینیم که در نتیجه دخالت های اطلاع رسانی نظام مند برخی نیروهای خارجی ، در برخی طبقات اجتماعی و قومی جمهوری آذربایجان، تمایلات ضدملی و ضددولتی شکل گرفته بود. به همین علت، سند راهبردی امنیت ملی و قانون امنیت ملی تصویب شد. اما، اکنون باید سند راهبردی جداگانه امنیت اطلاع رسانی تصویب شود. زیرا، امنیت اطلاعاتی جزئی از امنیت ملی کشور می باشد.» رییس شورای مطبوعات جمهوری آذربایجان درباره وقایع اخیر این کشور هشدار داد : « همه صرف نظر از مسئولیتشان باید از روندهای اخیر نتیجه گیری کنند. این بحران، نوعی نشانه هشدار است. ممکن است برخی ها به حساب جامعه ثروتمند شوند. اما، در صورتیکه ثروتمند شدن پایه و اساس اقتصادی نداشته باشد، می تواند در یک لحظه همه چیز نابود شود