سید حسن تقی‌زاده، از نخستین کسانی که دربارهٔ خطر پانترکیسم هشدار می‌داد
پانترکیسم، مرضی کشنده مانند وبا

۲ اسفند, ۱۴۰۰
پانترکیسم، مرضی کشنده مانند وبا

نظر سید حسن تقی‌زاده، اندیشمند، پژوهشگر و سیاستمدار برجسته تبریزی درباره پانترکیسم:

«افرادی که به عقیده عجیب پان ترکیزم اعتقاد دارند… شاید آگاه نباشند از اینکه این عقیده عجیب و مضحکِ لزومِ احیای شاهنشاهی چنگیز و تبرئه مغول از هرگونه ناقص و مبالغه در عدد و کمالات مفاخر تاریخی قوم ترک به حد هذیان که مبنی بر انکار تمام روایات تاریخ و تحریف حقایق مسلمه بود، بیشتر ناشی از یک کتاب قصه‌مانندی بود که یک یهودی فرانسوی آن را تالیف کرده و در اوایل انقلاب مشروطیت عثمانی به ترکی ترجمه شده است…عامه مردم بدبخت عثمانی خواص کم‌عمق و مفاخر‌جوی آنها نیز با اعتماد به اینکه آقای لئون کاهون از علما و فلاسفه و محققین به نام اروپاست، در هر موردی به حرف‌های او استناد و استدلال و مبالغات او را هضم کردند و بدین طریق عقیده به علو نژاد ترک و تورانی مانند امراض وبایی انتشار یافت و به قفقازیه و ترکستان نیز سرایت کرد»
منبع: کاوه بیات، پانترکیسم و ایران، ص ۸