پرچم شیروخورشید نیز توسط باکو به یغما رفت

۶ مرداد, ۱۳۹۴
پرچم شیروخورشید نیز توسط باکو به یغما رفت

به گزارش «آذریها» به نقل از آران نیوز،  پرچم اهدایی عباس میرزا به خان نخجوان در دوره جنگهای ایران و روسیه تزاری که در موزه آرمیتا‍ژ شهر سن پطرزبورگ روسیه نگهداری می شد، به جمهوری آذربایجان آورده شده است. پایگاه اینترنتی ریپورت پرچم اهدایی عباس میرزا به خان نخجوان را اثری تاریخی متعلق به جمهوری آذربایجان معرفی و سعی کردند در جملات تحریف شده ای، تعلق آن به یکی از مهمترین برهه های تحولات تاریخی ایران را کتمان کنند.
در حالی که بر روی این پرچم تاریخی، تصویر شیر و خورشید، یکی از نمادهای تاریخی ایران نقش بسته است، موزه تاریخ جمهوری آذربایجان در اطلاعاتی که درباره این پرچم منتشر کرد، بدون هیچ اشاره ای به نماد بزرگ شیر و خورشید موجود بر روی این پرچم تاکید کرده است: در نتیجه تحقیقات انجام شده در موزه های روسیه، آثار مربوط به تاریخ دولتگرایی آذربایجان کشف شده است. در میان این آثار، پرچم قلمرو خان نخجوان جلب توجه می کند.  
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان در عین حال افزوده است: این پرچم که در موزه آرمیتاژ سن پطرزبورگ نگهداری می شد، در زمان جنگ اصلاندوز در سال 1812 از طرف عباس میرزا به خان نخجوان به منظور قدردانی از اتحاد با آنها اهدا شده است. این پرچم در همان زمان نیز به عنوان غنیمت جنگی به روسیه برده شده است.
پروین گوزل اف، کارشناس پرچم شناس موزه تاریخ جمهوری آذربایجان گفته است در تحلیل علامتهای موجود بر روی این پرچم مشخص می شود که در همان پرچم نیز علائم موجود بر روی پرچم کنونی (جمهوری) آذربایجان استفاده شده است!!
گوزل اف افزوده است: این موضوع خیلی جالب است، زیرا تا کنون تصور می شد که نمادهای هلال و ستاره موجود بر روی پرچم کنونی (جمهوری آذربایجان) از سال 1918 ( سال تشکیل جمهوری دموکراتیک آذربایجان پس از فروپاشی روسیه تزاری) مورد استفاده قرار گرفته است!
این کارشناس موزه تاریخ جمهوری آذربایجان افزوده است که از موزه نظامی سن پطرزبورگ، اسناد دیگری از تاریخ آذربایجان نیز کشف شده است که در میان آنها کلید نقره ای قلعه دربند نیز به چشم می خورد.